Compliment of klacht

U bevindt zich hier: Home | Contact | Compliment of klacht

Compliment of klacht

ORO wil cliënten de allerbeste zorg bieden. Maar soms gaat het niet zoals gewenst en heeft u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger een gevoel van ongenoegen of zelfs een klacht. Het is dan belangrijk dat u weet waar u hiermee terecht kunt. Wij willen uw opmerkingen graag horen. Ook als deze een compliment betreffen.

  • Kleine klachten kunt u meestal met de directe zorgverlener bespreken en (laten) oplossen. Soms komt er ook een leidinggevende aan te pas om de klacht of het ongenoegen te verhelpen.
  • Als u het lastig vindt om deze personen aan te spreken, kunt u altijd terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon René van Gooswilligen of Janneke Hanssen via rvgooswilligen@oro.nl / jhanssen@oro.nl of 0492-530053.
  • Mocht u een klacht willen indienen dan kan kunt u terecht bij de klachtencommissie cliënten. Hiervoor kunt u contact op nemen met Nick Thijssen via nthijssen@oro.nl of 0492-530053.
  • Mocht u een klacht willen indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris, dhr. mr. R. Stijns, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen via info@adviesbureaustijns.nl. U kunt zich ook wenden tot het onafhankelijk advies en klachten bureau van Zorgbelang Brabant via info@akj.nl of 088-5551000.

Waarover kan uw klacht gaan?

Een klacht of ongenoegen kan op heel veel onderwerpen betrekking hebben. Bijvoorbeeld over de manier waarop ORO-medewerkers met u omgaan, over tocht in een kamer of ruimte, of over het eten. Twijfel nooit of een klacht het melden waard is. We kunnen onze zorg verbeteren als u ons van uw ongenoegen op de hoogte stelt.

"Twijfel nooit of een klacht het melden waard is. We kunnen onze zorg verbeteren als u ons van uw ongenoegen op de hoogte stelt."