Raad van Toezicht

U bevindt zich hier: Home | Over ORO | Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur van ORO de organisatie bestuurt. ORO voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer P.M.M. Castenmiller (voorzitter)
  • De heer Th.W.M. van de Schepop MBA-H (vicevoorzitter)
  • Mevrouw drs. H.G.O.M. Berkers RA (lid)
  • Mevrouw mr. R.P.M. van der Avort-Lier MHA (lid)
  • Mevrouw mr. W.L.P. van Rooij-Jeucken (lid)
  • Mevrouw G.M.J. Cornelissen (lid)
  • De heer ir. R.A.M.M. Gradus (lid)

Officiële documentatie rondom het bestuur van ORO leest u hier.  

Heeft u vragen of opmerkingen aan de Raad van Toezicht? Laat het weten via raadvantoezicht@oro.nl