Kwaliteit

U bevindt zich hier: Home | Over ORO | Kwaliteit

Kwaliteit

Elke cliënt heeft jaarlijks een dialoog met een medewerker over wat hij of zij ‘er van vindt’. De cliënt bepaalt zelf waar hij of zij het over wil hebben. Er zijn wel tien punten waarover de dialoog kan gaan: gevoel, lijf, familie, vrienden & kennissen, meedoen, hulp, huis, doen, kiezen en veilig voelen. Als de cliënt zichzelf niet kan verwoorden dan wel uiten, is er een dialoog met een verwante.

We noemen deze dialoog ‘Dit vind ik ervan’, een onderzoeksmethode waarmee we erachter komen wat onze cliënten belangrijk vinden. De medewerker vraagt de cliënt het onderwerp te scoren en of er verandering gewenst is. Deze twee punten én een korte samenvatting van wat de cliënt ervan vindt, noteert de medewerker in een vragenlijst die aan het Persoonlijk Plan is gekoppeld. De uitkomsten van deze dialoog kunnen zo weer gebruikt worden tijdens de jaarlijkse evaluatie.
Deze vragenlijsten leveren ook op wijk- en ORO niveau informatie op waarmee we onze zorg- en ondersteuning kunnen verbeteren.

ORO is medio 2017 gestart met deze manier van onderzoek doen. Omdat het onderdeel is van de jaarevaluaties, heeft nog niet elke cliënt een dialoog gehad. In totaal zijn er in 2017 97 gesprekken afgerond en zijn er zo’n 120 gestart. Het is de bedoeling dat in 2018 met elke cliënt dan wel verwante een dialoog is geweest.
Ook wordt in 2018 onderzocht of we door goed te observeren deze ‘dialoog’ kunnen voeren met cliënten die zich niet verbaal uiten.

Een eerste analyse van de uitkomst van de gesprekken levert het volgende beeld op:

 • De score ‘goed’ komt het meest voor. Er zijn geen uitschieters naar ‘Top’ of ‘slecht’. ‘Slecht’ wordt sowieso weinig gescoord. ‘Top’ en ‘matig’ komen vaker voor;
 • Een score van ‘goed’ wil nog niet zeggen dat er geen verandering gewenst is en een score van ‘slecht’ wil nog niet zeggen dat er wél verandering gewenst is. Dit is geheel aan de cliënt om te bepalen;
 • Een kleine greep in uitspraken:
  • Uitspraak score ‘top’ - gevoel: Ik voel me goed want ik ben blij dat ik zelfstandig woon. Ik ben baas over mijn eigen huis. Ik kan doen wat ik wil en niemand hoeft iets te zeggen. Ik kan zelf beslissen of ik muziek ga luisteren of tv ga kijken. Ik bepaal zelf waar ik naar kijk op de tv. Ik kan ook rekening houden want ik zet het geluid niet te hard aan. Als ik iets lekkers wil pakken dan doe ik dat.
   Ik ben blij dat jullie naar mij geluisterd hebben dat ik in een appartement kan wonen. Jullie hebben goed gekeken. Ik ben superblij.
  • Uitspraak score ‘goed’ – gevoel: Met mij gaat het goed, beter dan toen ik nog thuis woonde. Ik wil nu even rust en dan zien wij weer verder.
  • Uitspraak met score ‘matig’ - familie: Het is jammer dat mijn zus niet op mijn verjaardag kon komen, ze was ziek.
  • Uitspraak met score ‘slecht’ - meedoen: Het is erg moeilijk om contact te maken in de buurt, zeker als je in een rolstoel zit. Doordat haar spraak traag en moeilijk te verstaan is, is een groet/ gesprek "onderweg" ook niet mogelijk. Ze kan niet zelf op pad gaan dus komt alleen met begeleiding buitens huis. 
  • Alle uitspraken kunnen weer een aanleiding zijn voor een verandering of verbetering. Als de cliënt dat wenst. Wat eraan gedaan wordt komt terug in de jaarevaluatie. Het gaat erom dat cliënten zich gehoord voelen.

HKZ
ORO heeft sinds 2007 het HKZ-certificaat. Hiermee laten we zien dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening op orde is. Elke drie jaar wordt onze kwaliteit van zorg opnieuw getoetst door een externe organisatie, Lloyd’s Registers Quality Assurance (LRQA).

Kwaliteitsrapportage 2018
Vanaf verslagjaar 2017 schrijft elke VG-organisatie een kwaliteitsrapportage. Dit vloeit voort uit het landelijk kwaliteitskader VG. Hier vindt u onze kwaliteitsrapportage over 2018. We hebben verschillende mensen uit de wereld van hotels en restaurants, de vermaakindustrie en andere vormen van dienstverlening gevraagd dit rapport te bekijken. Hun waardevolle feedback is ook in het rapport verwerkt.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hier vindt u het goedgekeurd kwaliteitsstatuut van ORO.