ORO ORO
Lees Voor

Aangepaste maatregelen coronavirus

De regering en het RIVM hebben vorige week gecommuniceerd over maatregelen die blijven gelden, versoepeld zijn of versoepeld zullen gaan worden. Ook geven ze aan dat er langzaamaan gekeken wordt naar mogelijkheden tot versoepeling van de bezoekregeling bij zorgorganisaties.

Bij ORO zijn sinds het begin van de coronacrisis verschillende werkgroepen met medewerkers en medezeggenschapsraden zoals de CCR) bezig om naar de (nabije) toekomst te kijken. Het is niet makkelijk om keuzes te maken als je cliënten en medewerkers moet beschermen tegen het coronavirus en tegelijkertijd wilt blijven gaan voor onze missie ‘kwetsbare mensen gelukkig maken’. We kunnen niet voor alle cliënten van ORO één plan maken, omdat er veel verschillen zijn; jonge kinderen die dagbesteding krijgen, ouderen die bij ORO wonen, volwassenen die ambulant begeleid worden, twintigers met een licht verstandelijke beperking die in een appartement wonen, bewoners die 24 uur per dag zware zorg nodig hebben, enzovoorts. Alle verschillende cliënten hebben hun eigen wensen, een eigen persoonlijk plan, die allemaal ontzettend belangrijk en even waardevol zijn.

De diverse werkgroepen hebben uitgewerkt wat de versoepelde maatregelen voor ORO betekenen. Deze gelden in ieder geval tot 1 juni a.s. Tot die tijd volgt ORO de ontwikkelingen en besluiten van de regering en het RIVM op de voet. Als er veranderingen in maatregelen komen die reden geven tot aanpassing (versoepeling of aanscherping), dan zullen we dit uiteraard laten weten.

We houden ons altijd aan de richtlijnen van het
RIVM:

  • De 1,5 meter regel moet worden gewaarborgd.
  • Bij (vermoeden van) besmetting of corona-achtige klachten is er geen bezoek mogelijk.
  • Hygiënemaatregelen zoals handen wassen en niezen en hoesten in de elleboog.

Lees meer over de versoepelde maatregelen die binnen ORO zullen gelden.

Deel met je vrienden!

Copyright © 2021 ORO
Skip to content