ORO ORO

Verwijsbeleid

Consultatie, diagnostiek of behandeling bij ons behandel- & expertisecentrum is mogelijk wanneer uw cliënt:

 • een verwijzing heeft van een huisarts, specialist of gemeente óf
 • een indicatie heeft vanuit de WLZ óf
 • een beschikking heeft vanuit de Jeugdwet

Hoe te verwijzen?

 • Verwijzingen kunt u mailen naar behandeling@oro.nl. Vermeldt daarbij een duidelijke omschrijving van de hulp/zorgvraag.

Graag uw aandacht voor het volgende:

 • Bij verzoek voor (gedragsdeskundige) diagnostiek voor kinderen geeft u ook een indicatie van het aantal uren.
 • Verwijst u als huisarts of specialist een volwassene door voor psychologisch onderzoek? Dan ontvangen wij ook graag het Basis GGZ formulier of een open verwijsbrief.
 • Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met ORO Entree
  Telefoon: 0492 – 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur bereikbaar)
  E-mail: welkom@oro.nl

Doorverwijzen naar een AVG-arts (Poli)

Mensen met verstandelijke beperkingen komen bijna twee keer zo vaak bij de huisarts als mensen zonder verstandelijke beperking. Zowel cliënten met een lichte als een complexe verstandelijke beperking kunnen hun gezondheidsproblemen anders uiten. Zij hebben vaak meer problemen tegelijk of hebben specifieke medische problemen die samenhangen met hun beperking. Een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is hierin gespecialiseerd en heeft meer tijd per consult

In samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis heeft Behandeling & Expertise diverse poli’s om zorg te kunnen leveren aan kwetsbare mensen die niet in een instelling wonen:

 • AVG poli
 • Multidisciplinaire VG-poli met AVG en gedragsdeskundige
 • Multidisciplinaire down 18+ poli

Wat kan de polizorg van Behandeling & Expertise betekenen?

 • Consultatie, advies, diagnostiek en behandeling
 • Behandeling in een multidisciplinair team met gedragsdeskundige en gespecialiseerde paramedici
 • Indien nodig doorverwijzing naar gespecialiseerde paramedici
 • Periodieke screening en follow-up
 • Ondersteuning van ouders en begeleiders
 • Beschikken over een netwerk van medische specialisten met een bijzondere deskundigheid en/of betrokkenheid bij de specialistische zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, zoals de klinisch geneticus, revalidatiearts, neuroloog, psychiater en gespecialiseerde tandarts.

In deze folder leest u waarvoor u door kunt verwijzen naar een AVG-arts.
Verwijst u naar een AVG-arts van ORO, dan kan dat rechtstreeks via Zorgdomein. U kunt uw verwijzing ook mailen naar behandeling@oro.nl.

Eerstelijns behandeling (ZVW)

Naast behandeling vanuit de Wlz en Jeugdwet, bieden wij ook mogelijkheden voor behandeling via de Zorgverzekeringswet, onder andere:

 • Basis GGZ voor diagnostiek en behandeling, o.a.:
  • Traumabehandeling (EMDR, CGT)
  • Diagnostiek en behandeling seksuoloog
  • Diagnostiek
 • Paramedische zorg:
  • (kinder) fysiotherapie
  • (kinder) ergotherapie
  • Logopedie
  • Oefentherapie
  • Diëtetiek
 • Arts Verstandelijk Gehandicapten

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO Entree. Bel: 0492 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur) of vul onderstaand formulier in. Wij begeleiden je bij jouw vragen en wensen.

  Copyright © 2021 ORO