ORO ORO
Lees Voor

Coronavirus

Hier vind je de meest recente informatie m.b.t. ontwikkelingen binnen ORO naar aanleiding van het coronavirus. Deze informatie wordt geüpdatet.

Toegevoegd op 15 april 2021

Wanneer worden cliënten die niet bij ORO wonen gevaccineerd?

We krijgen veel vragen over wanneer ambulante cliënten gevaccineerd gaan worden en of wij als ORO hier iets in kunnen betekenen. Wij hebben als ORO helaas geen invloed op de vaccinatiestrategie van de overheid. Op de website van de overheid kan iedereen de korte vragenlijst invullen. Op basis van de gegeven antwoorden volgt daaruit een indicatie van wanneer iemand aan de beurt is.

Toegevoegd op 29 maart 2021

Versoepeling dagbesteding

Het vaccineren van cliënten en medewerkers is inmiddels in volle gang en we zien dat het aantal besmettingen binnen ORO laag blijft. Dit biedt mogelijkheden voor een verdere versoepeling binnen ons aanbod van dagbesteding.

Met ingang van 29 maart wordt binnen ORO de normale dagbesteding voor onze cliënten weer opgestart. Uiteraard alleen als het veilig en op 1,5 meter afstand kan.

De zorgcoördinator neemt hierover persoonlijk contact met de cliënten of cliëntvertegenwoordigers.

Het blijven onzekere tijden, waarin wij constant afwegen wat wél mogelijk is. Daarbij staat de continuïteit van zorg en de veiligheid van onze cliënten en van onze medewerkers voorop. De coronamaatregelen stellen ons in staat om de zorg te continueren en de veiligheid te borgen. We vragen iedereen dan ook om de coronamaatregelen, ook na vaccinatie, na te leven:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was regelmatig je handen
  • Draag een mondkapje in publieke ruimtes
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Blijf bij (milde) klachten thuis en laat je testen

Toegevoegd op 24 maart 2021

De persconferenties in eenvoudige taal

Via deze link kunt u de persconferenties in eenvoudige taal nalezen.

Toegevoegd op 26 februari 2021

Beslisboom 0 t/m 18 jaar

Wij zien dat de genomen maatregelen effect hebben, het aantal besmettingen binnen ORO is aanzienlijk afgenomen. De zorg voor de Britse variant en andere mutaties blijft uiteraard. Echter, zien wij -met de nodige extra maatregelen- de mogelijkheid om ons KDC weer open te stellen en de dagbesteding en de BSO weer op te schalen.

Twijfelt u of uw kind naar het KDC, de BSO of dagbesteding mag? Deze beslisboom helpt u bij het maken van de juiste keuze. Mocht u nog vragen hebben na het volgen van deze beslisboom, dan kunt u contact opnemen met uw zorgcoördinator.

Toegevoegd op 21 januari 2021

Maatregelen Dagbesteding

Wij vinden bij ORO de veiligheid en gezondheid van onze cliënten en medewerkers erg belangrijk. Helaas zien wij het aantal coronabesmettingen binnen ORO, bij zowel cliënten als medewerkers, oplopen. Met het toenemen van de besmettingen onder cliënten en medewerkers en de komst van de zeer besmettelijke Britse coronavariant zien wij ons genoodzaakt om, net als de overheid, preventieve maatregelen te treffen die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen en daarmee de druk op de zorg zo laag mogelijk blijft. Wij hebben daarom besloten om onze dagbesteding en behandeling anders, meer op maat en in overleg met de cliënt(vertegenwoordiger), te organiseren. E.e.a. wordt hieronder toegelicht. Tevens willen we u kort informeren over het vaccinatiebeleid.

KDC Binderen
Het KDC is de komende periode beperkt geopend voor dagbehandeling. Bij ieder kind wordt gekeken wat nodig is en wordt getracht behandeling op maat te leveren. Grote lijn hierin is dat behandeling online plaatsvindt waar dat kan en fysiek waar dit nodig is.

Dagbesteding op de woning
Voor de cliënten die bij ORO wonen zal de komende periode alternatieve dagbesteding op de woning worden georganiseerd. Medewerkers van de dagbesteding zullen de woningen daarbij ondersteunen. We streven ernaar om het aantal contacten en daarmee het aantal besmettingen zo klein mogelijk te houden. Echter, wanneer maatwerk nodig is dan zullen wij samen met de cliënt kijken naar wat mogelijk is.

Voor cliënten die niet bij ORO wonen, is de dagbesteding de komende periode beperkt geopend. Wij kijken per cliënt hoe we de dagbesteding op een alternatieve wijze kunnen aanbieden.

Logeren
De logeerhuizen zijn tevens beperkt geopend. We kijken hier naar maatwerk wanneer er sprake is van noodzaak.

Vaccinatie
Wij starten op 28 januari met het vaccineren van de cliënten van wie de arts verstandelijk gehandicapten van ORO medisch dossierhouder is. Het betreft hier cliënten van het Rijtven, Rietven, Vennen en een deel van de cliënten van Steengoed, Kesselcamp en de Keltenstraat. Wonende cliënten van wie de huisarts medisch dossierhouder is, zullen naar alle waarschijnlijkheid binnenkort een oproep krijgen van hun eigen huisarts. Mensen die op het moment van vaccineren besmet zijn of minder dan 4 weken geleden besmet waren, kunnen niet gevaccineerd worden. Ook dit is een belangrijke afweging bij het inzetten van de extra maatregelen. We willen dat zoveel mogelijk cliënten in de gelegenheid zijn om zich te laten vaccineren.

Toegevoegd op 8 januari 2021

Coronavaccinatie

Vaccineren doen we voor elkaar. Vaccineren betekent dat u zichzelf maar ook anderen, familie, vrienden, medebewoners en begeleiders, beschermt tegen het coronavirus. Ook krijgen we samen, door ons te laten vaccineren, stapje voor stapje onze vrijheid weer terug.

Het is het gesprek van de dag: “Wel of niet vaccineren?” Iedereen maakt hierin zijn of haar eigen weloverwogen keuze. Om u te helpen bij het maken van uw eigen keuze wordt alle beschikbare informatie gedeeld op www.coronavaccinatie.nl en in begrijpelijke taal op https://corona.steffie.nl.

Inmiddels blijkt dat veel mensen zich willen laten vaccineren, dat is mooi! Dit brengt ons naar de volgende belangrijke vraag: Wanneer kan ik worden gevaccineerd?

Het is een hele puzzel
Er wordt door VWS, het RIVM, de GGD en alle betrokken zorgorganisaties keihard gewerkt om alles te regelen, te organiseren en te communiceren. Het is een ingewikkelde puzzel. Nog niet alle puzzelstukjes zijn op dit moment gelegd. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wie is wanneer aan de beurt?
De vaccins zijn op dit moment nog schaars. De overheid heeft daarom een volgorde bepaald. Deze vindt u op de website www.coronavaccinatie.nl.

Wie geeft de vaccinatie?
Voorafgaand aan de vaccinatie wordt een check gedaan of er wellicht medische redenen zijn om (nu nog) niet te vaccineren. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de houder van het medisch dossier. In het geval van cliënten bij ORO kan dat de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of de eigen huisarts zijn. Cliënten die onder de verantwoordelijkheid van de AVG vallen, zullen door ORO gevaccineerd worden (concreet: cliënten van Het Rijtven, Rietven, Vennen, Steengoed en een deel van de cliënten van de Keltenstraat). Cliënten die onder de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts vallen, zullen door de eigen huisarts gevaccineerd worden. U ontvangt t.z.t. dus een uitnodigingsbrief van ofwel de AVG of de huisarts.

Vragen?
Het is begrijpelijk dat u vragen hebt over de coronavaccinatie. Op de website www.coronavaccinatie.nl vindt u altijd de meest actuele informatie. Hier vindt u ook de veelgestelde vragen.

Wij houden u op de hoogte!

Toegevoegd op 16 december 2020

Aangepaste maatregelen n.a.v. persconferentie 14/12

“Nederland gaat op slot. De komende 5 weken gaan we in een lockdown”, vertelde premier Rutte maandagavond 14 december vanuit het Torentje in Den Haag. “Het virus grijpt in sneltreinvaart om zich heen. We moeten het aantal contacten terugbrengen. Want, zonder contacten heeft het virus geen kans!

Wat er verandert door deze lockdown voor onze cliënten zetten we in deze brief voor u op een rij:

Op bezoek gaan of bezoek ontvangen
De overheid roept mensen op om thuis af te zien van bezoek en om zoveel mogelijk thuis te blijven. Per huishouden mogen per dag max. 2 mensen op bezoek komen. Voor onze woningen betekent dat dat er per huiskamer 2 mensen per dag op bezoek mogen komen. Wilt u op bezoek komen dan kunt u in overleg met uw zorgcoördinator een afspraak plannen.

Met Kerst (24, 25 en 26 december) wordt een uitzondering gemaakt, dan mogen er 3 mensen op bezoek komen.

Ga je met de kerstdagen op bezoek of logeren bij je familie? Super leuk! Het klinkt raar maar jij bent dan al 1 van de 3 mensen die op bezoek mag komen. Er mogen dan nog 2 andere mensen komen.

Scholen en BSO’s gaan dicht
Alle scholen en BSO’s in Nederland sluiten vanaf woensdag 16 december tot minimaal 18 januari 2021 de deuren. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen van mensen in cruciale beroepen.

Deze maatregel geldt ook voor de BSO van ORO.

Buiten wandelen
De buitenlucht is gezond, ons advies blijft dan ook om met het bezoek lekker te gaan wandelen. Hiervoor geldt de komende 5 weken dat je maximaal met z’n 2-en mag zijn, huishoudens en kinderen onder 13 jaar tellen niet mee.

Winkels
Alleen winkels die in onze eerste levensbehoefte voorzien mogen open (o.a. supermarkten, bakkers, slagers, apotheken en drogisterijen, banken, tankstations en opticiens). Voor die winkels geldt: doe je boodschappen zoveel mogelijk alleen!

Alle niet-essentiële winkels gaan dicht, dit geldt ook voor onze verkooppunten (m.u.v. de afhaalhoreca).

Wat verandert er niet?
Gelukkig hebben we bij ORO al veel maatregelen getroffen waardoor het merendeel van onze dienstverlening door kan lopen zoals in de afgelopen periode. Zo hebben wij de afgelopen periode ingezet op het minimaliseren van contacten en reisbewegingen en het creëren van de zgn. bubbels.

De dagbesteding, het KDC en de logeerhuizen kunnen daarom open blijven zoals in de afgelopen periode. Het bericht van de lockdown kwam gisteren hard aan. Juist dit jaar is de behoefte aan samen rond de kerstboom groot. En toch zullen we ook nu weer samen sterk staan, er samen het beste van maken, daar ben ik van overtuigd! Samen krijgen wij corona eronder!

Copyright © 2021 ORO
Skip to content