ORO ORO

Coronavirus

Toegevoegd op 20 mei

Beste cliënten, ouders en contactpersonen, vertegenwoordigers en familie,

Dinsdag 19 mei, hebben de regering en het RIVM in een persconferentie nieuws gedeeld over de coronamaatregelen die blijven gelden of versoepeld worden.

Bij ORO bespreken we dagelijks in het crisisbeleidsteam, het coördinatieteam en diverse werkgroepen wat de maatregelen en richtlijnen van de regering en het RIVM betekenen voor onze cliënten en medewerkers. De plannen die binnen ORO gemaakt zijn voor bijvoorbeeld opstart dagbesteding, behandeling en de bezoekregeling worden goed bekeken en waar nodig aangepast. We houden ons hierbij altijd aan de RIVM richtlijnen zoals: 1,5 meter afstand houden, bij ziekteverschijnselen thuis blijven, en hygiënerichtlijnen volgen.

De komende dagen zullen we bij ORO zorgvuldig bekijken wat de gevolgen zijn van de informatie uit de persconferentie. We willen u niet te lang laten wachten, dus vertellen we u hier alvast op hoofdlijnen wat de versoepelde maatregelen voor ORO betekenen.

Bezoek vanaf 15 juni weer welkom in de woningen

Vanaf 25 mei is voor kinderen, die wonen op een specifieke woning voor kinderen, bezoek in de woning toegestaan. Voor kinderen t/m 23 jaar die samen wonen met volwassenen is een plan in de maak om ook daar zo snel als mogelijk bezoek toe te laten. Verder geldt dat voor iedereen die bij een zorgorganisatie woont, het uiterlijk 15 juni weer mogelijk moet zijn bezoek te ontvangen. Mooi nieuws!

We genieten al van mooie bezoekmomenten buiten de woningen, in de tuin, voor het raam of in de ORO Kletsbussen. Nu werken we per locatie aan een stappenplan om vanaf uiterlijk 15 juni (waar mogelijk eerder) ouders, familie en contactpersonen op een veilige manier weer ín de woningen te kunnen verwelkomen.

De zorgcoördinator van uw locatie neemt voor 1 juni contact met u op over de mogelijkheden van uw locatie. Hier blijft gelden dat wanneer er iemand ziek is op de woning, er geen bezoek kan worden toegestaan totdat uit een test blijkt dat er geen sprake is van een coronabesmetting.

We koesteren onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk. Niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers die hen ook al enige tijd hebben moeten missen. We vinden het fijn dat we de lieve, hardwerkende vrijwilligers binnenkort weer mogen begroeten op de ORO locaties. Ook hier werken we aan een plan om de vrijwilligers weer gefaseerd te kunnen toelaten.

Stap voor stap naar dagbesteding, voor 1 juni duidelijkheid

Gefaseerd worden de dagbestedingslocaties geopend. We staan hier voor de uitdaging dat door de anderhalve meter maatregel niet alle locaties geschikt zijn voor de huidige bezetting. Dit betekent dat er extra locaties en extra personeel nodig is. Het regelen hiervan kost tijd. We doen er echter alles aan om alle cliënten weer bij hun dagbesteding welkom te kunnen heten.

Voor 1 juni neemt de zorgcoördinator van uw dagbestedingslocatie contact met u op over hoe en wanneer er opgestart kan worden. KDC Binderen en de BSO zijn al opgestart. Zowel de kinderen als de begeleiders zijn erg blij dat ze elkaar weer zien in hun vertrouwde omgeving!

Thuis logeren vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli is het voor alle cliënten die bij ORO wonen weer mogelijk om een paar dagen naar huis te gaan. Voor cliënten die bij ORO logeren, is al een plan gemaakt. De eerste stap is om logeren voor kinderen tot 12 jaar weer mogelijk te maken.

De zorgcoördinator van het logeerhuis neemt voor 1 juni contact op met de ouders van de kinderen t/m 12 jaar over de mogelijkheden.

Naar de bioscoop of ‘een terrasje pakken’ vanaf 1 juni

Alle cliënten kunnen vanaf 1 juni weer genieten van een bezoek aan bijvoorbeeld een museum, een terrasje of restaurant. Natuurlijk moeten zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM (zoals 1,5 meter afstand houden) en de regels die gelden op de locatie waar ze naartoe gaan.

Lekker wat drinken of lunchen bij ORO

Ook voor de horeca binnen ORO wordt nagedacht over gefaseerde opening vanaf 1 juni. De Honingpot, Eetpunt Smalle Haven, Gastvrij & Zo en andere horecalocaties: u hoort zo snel mogelijk waar u wanneer weer terecht kunt voor een drankje of een heerlijke lunch.

De cliënten die bij een horecalocatie van ORO werken horen voor 1 juni wanneer ze hun fijne werk weer kunnen gaan doen.

Ambulante hulp en behandeling

Ambulante hulpverlening en behandeling hebben, op basis van een plan, al een opstart gemaakt met de reguliere zorg. Dit loopt naar tevredenheid en blijft ongewijzigd.

Zoveel mogelijk thuis werken

Premier Rutte heeft aangegeven dat iedereen zo veel mogelijk thuis moet blijven werken. Cliënten die naar een werkgever buiten ORO gaan, moeten zich houden aan de richtlijnen die door hun werkgever worden opgesteld. Medewerkers van ORO werken thuis als dat kan. Dat is vooral voor medewerkers op kantoor mogelijk.

Samen stap voor stap naar ‘het nieuwe normaal’

We moeten ons goed houden aan de richtlijnen van het RIVM en daar denken we bij ORO goed over na. Nu en voor de toekomst, zodat ‘het nieuwe normaal’ bij ORO ook snel voor iedereen heel normaal voelt. We blijven het geluk van onze cliënten voorop stellen en tegelijkertijd zorgen we er samen voor dat we cliënten en medewerkers goed blijven beschermen tegen het coronavirus.

Zoals premier Rutte gisteravond al zei, kunnen we niet alle maatregelen in één keer versoepelen. Dat geeft te veel risico op nieuwe besmettingen. En zoals eerder in deze brief benoemd, staan we voor de uitdaging dat door de anderhalve meter maatregel niet alle locaties (bijv. dagbesteding en logeren) geschikt zijn voor de huidige bezetting. We zijn hier op zoek naar passende oplossingen. Per locatie en per cliënt wordt samen met ouders, familie en contactpersonen besproken welke stappen wanneer gezet kunnen worden. De zorgcoördinator, ambulant begeleider of behandelaar heeft hier al contact over opgenomen of zal dit voor 1 juni doen.

U mag natuurlijk altijd zelf contact opnemen met uw contactpersoon bij ORO. Ook het corona team beantwoordt graag uw vragen per mail corona@oro.nl of via de telefoon 06-82635017 (tijdens kantooruren).

Actueel nieuws, check www.oro.nl

Op www.oro.nl/coronavirus houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en de actuele ontwikkelingen. We zullen hier vanaf nu met – nog meer – regelmaat nieuws met u delen. Ik vind het fijn dat ik deze berichten alvast met u heb kunnen delen.
Blijf gezond en positief. Hopelijk zien we u binnenkort bij ORO!

Jan Roelofs
Raad van Bestuur ORO


Toegevoegd op 13 mei

Aangepaste maatregelen

De regering en het RIVM hebben vorige week gecommuniceerd over maatregelen die blijven gelden, versoepeld zijn of versoepeld zullen gaan worden. Ook geven ze aan dat er langzaamaan gekeken wordt naar mogelijkheden tot versoepeling van de bezoekregeling bij zorgorganisaties.

Bij ORO zijn sinds het begin van de coronacrisis verschillende werkgroepen (met medewerkers en medezeggenschapsraden zoals de CCR) bezig om naar de (nabije) toekomst te kijken. Het is niet makkelijk om keuzes te maken als je cliënten en medewerkers moet beschermen tegen het coronavirus en tegelijkertijd wilt blijven gaan voor onze missie ‘kwetsbare mensen gelukkig maken’.

We kunnen niet voor alle cliënten van ORO één plan maken, omdat er veel verschillen zijn; jonge kinderen die dagbesteding krijgen, ouderen die bij ORO wonen, volwassenen die ambulant begeleid worden, twintigers met een licht verstandelijke beperking die in een appartement wonen, bewoners die 24 uur per dag zware zorg nodig hebben, enzovoorts. AIie verschillende cliënten hebben hun eigen wensen, een eigen persoonlijk plan, die allemaal ontzettend belangrijk en even waardevol zijn.

De diverse werkgroepen hebben uitgewerkt wat de versoepelde maatregelen voor ORO betekenen. Deze gelden in ieder geval tot 1 juni a.s. Tot die tijd volgt ORO de ontwikkelingen en besluiten van de regering en het RIVM op de voet. Als er veranderingen in maatregelen komen die reden geven tot aanpassing (versoepeling of aanscherping), dan zullen we u dit uiteraard laten weten.

We houden ons altijd aan de richtlijnen van het RIVM:

 • De 1,5 meter regel moet worden gewaarborgd.
 • Bij (vermoeden van) besmetting of corona-achtige klachten is er geen bezoek mogelijk.
 • Hygiënemaatregelen zoals handen wassen en niezen en hoesten in de elleboog.

Hieronder vertellen we per onderwerp over de versoepelde maatregelen die binnen ORO zullen gelden:

Bezoekregeling

Gelukkig zijn er meer mogelijkheden voor onze cliënten en familie om elkaar te bezoeken. Dat is fijn, want ook al werden alle mogelijkheden om te verbinden goed benut (zoals (beeld)bellen of post versturen), iedereen mist elkaar natuurlijk enorm.

Er worden geen bezoekers toegelaten in de groepswoningen, om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Gelukkig is er buiten de woningen wel veel meer mogelijk geworden:

 • De ORO Kletsbussen worden goed gebruikt. Voorlopig blijft ORO deze bussen inzetten om op een veilige manier bezoekmomenten te kunnen organiseren.
 • Op Het Rijtven wordt raam- en tuinbezoek toegestaan.
 • Voor de groepswoningen in de wijken (buiten Het Rijtven) wordt ook raam- en tuinbezoek toegestaan. Ook kan familie samen met de cliënt buiten een wandeling maken.
 • Bewoners die in een appartement bij ORO wonen (dus niet in een groepswoning) kunnen één bezoeker per dag ontvangen.

Per locatie wordt er met elke cliënt een plan gemaakt dat afgestemd wordt met familie, de zorgcoördinator en een gedragsdeskundige (en eventueel AVG of huisarts).
Door per locatie en per bewoner een plan te maken, zorgen we er samen voor dat er niet te veel mensen tegelijkertijd bij een woning aanwezig zijn. Ook worden er aan bezoekers gezondheidsvragen gesteld zodat we zeker weten dat iedereen die op bezoek komt gezond is. Zo blijven cliënten, medewerkers en bezoekers zo goed mogelijk beschermd.
Andere bezoekers, zoals kappers of pedicures mogen nog steeds niet naar de woningen komen.

Dagbesteding

ORO heeft een plan gemaakt om dagbesteding weer mogelijk te maken. We vinden het namelijk ontzettend belangrijk dat alle cliënten bij ORO een fijne dag hebben. De cliënten die bij ORO wonen houden voorlopig dagbesteding op de eigen woonlocatie. Voor thuiswonende cliënten zullen we stap voor stap de dagbestedingslocaties openen. Zij worden zo snel mogelijk door de dagbestedingslocaties geïnformeerd over wanneer en hoe zij weer welkom zijn.

Ambulante begeleiding en behandeling

Ambulante begeleiding en behandeling wordt nu al mogelijk gemaakt online, door bijvoorbeeld beeldbellen. Dat gaat eigenlijk heel goed en willen we (gezien de richtlijnen voor afstand houden) zoveel mogelijk blijven doen. Als dat online of op afstand niet kan, dan wordt samen met de cliënt
besproken of er afgesproken kan worden tijdens een wandeling buiten, op een ORO locatie in de wijk en als het echt niet anders kan, bij de cliënt thuis (liefst in de tuin of op het balkon).
Fysieke behandeling door contactberoepen, zoals fysiotherapie en ergotherapie zullen ook weer opgestart worden.
De ambulant begeleider of behandelaar maakt samen met de cliënt een plan, zodat begeleiding en behandeling stap voor stap verder wordt opgestart.

We zijn op de goede weg

Het aantal besmettingen bij ORO was al niet hoog dankzij de maatregelen en zien we alleen maar lager worden. We hopen van harte dat we de komende tijd nog meer positieve berichten met u kunnen delen. We kijken er naar uit dat de maatregelen steeds meer versoepeld zullen worden. Allemaal dragen we hier een steentje aan bij: we moeten ons goed houden aan de richtlijnen zodat het aantal besmettingen zal blijven dalen. Alleen dan kunnen we ook bij ORO steeds meer mogelijk maken en zorgen voor elke keer weer meer genietmomenten voor u en onze cliënten.

Zorg goed voor elkaar en hopelijk kunnen we u allemaal binnenkort weer welkom heten bij ORO.

Met vriendelijke groet,

Raad van Bestuur ORO
Jan Roelofs

Vind je deze brief van Jan Roelofs hier boven wat moeilijk om te begrijpen? Klik hier en lees dezelfde tekst met minder moeilijke woorden.


Toegevoegd op 13 mei 2020

ORO Kletsbussen zorgen voor mooie bezoekmomenten

In deze moeilijke tijden waarin onze bewoners geen bezoek kunnen ontvangen, proberen we samen zo veel mogelijk de verbinding met elkaar te zoeken. Beeldbellen, post versturen, we kijken voor iedereen wat er mogelijk is. Bij ORO zijn we de afgelopen weken op zoek gegaan naar nieuwe manieren om toch bezoekmomenten te kunnen creëren, voor nu en voor de (nabije) toekomst. En we hebben al iets moois gevonden: De ORO Kletsbussenkomen langs bij onze woonlocaties!

Lees meer over de Kletsbussen


Toegevoegd op 29 april 2020

Aangepaste maatregelen

Dinsdag 21 april hebben de regering en het RIVM in een persconferentie aangegeven welke corona maatregelen aangepast worden en welke richtlijnen blijven gelden na 28 april. Zoals premier Rutte aangaf, kunnen niet alle maatregelen in één keer versoepeld worden. De Nederlandse regering zal dat voorzichtig moeten doen om geen risico’s te lopen. Een paar regels zijn versoepeld, maar de meeste maatregelen blijven helaas nog gelden. Niet alleen premier Rutte en de regering moeten moeilijke keuzes maken, ook ORO moet zich de komende tijd buigen over deze “duivelse dilemma’s” zoals Rutte ze noemde. Het belangrijkste voor ORO is dat we cliënten en medewerkers zo goed als mogelijk willen blijven beschermen tegen het coronavirus.

De belangrijkste maatregelen voor ORO hebben we op een rijtje gezet

Wat verandert er WEL

 • BSO locaties van ORO op basisscholen gaan (gefaseerd) open voor kinderen t/m 12 jaar vanaf 11 mei.
 • KDC Binderen gaat (gefaseerd) open voor kinderen t/m 12 jaar vanaf 11 mei.
 • Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) gaat open (op afspraak) vanaf 28 april.
 • Paardrijden, buitensportlocaties en sporten op en rond woonlocaties: per (sport)locatie wordt bekeken wat de afspraken (met de gemeenten) zullen zijn voor kinderen t/m 18 jaar. Per cliënt zal dit maatwerk zijn, afhankelijk van leeftijd en woonlocatie.
 • De volgende evenementen gaan definitief niet door:
  • ORO Verwendag (18 juni)
  • Gemert Verwendag (23 augustus)
  • Kermis Het Rijtven (21 t/m 23 aug)  
  • Stakeholdersbijeenkomst (oktober)

Wat verandert er NIET

 • Dagbestedingslocaties en logeerhuizen blijven gesloten. Voor jonge kinderen bekijkt ORO of we kunnen aansluiten bij de versoepelde maatregelen voor (speciaal) onderwijs en opvang.
 • Behandeling, therapie en ambulante begeleiding gaan alleen door indien noodzakelijk (of online/digitaal waar mogelijk).
 • Nog steeds mag er geen bezoek komen op alle locaties van ORO. Ook Het Rijtven terrein blijft gesloten voor bezoek. In ieder geval t/m 19 mei en zolang de maatregelen gelden.

Voordat de nieuwe maatregelen in gaan, krijgen de betreffende cliënten en contactpersonen bericht met informatie over wat er precies gaat veranderen. Dat bericht ontvangen zij van de locatie waar er iets gewijzigd gaat worden.

Lees hier de volledige brief van 23 april. Als je deze brief moeilijk te begrijpen vindt, lees dan deze brief.


Toegevoegd op 3 april 2020

Verlenging maatregelen

Afgelopen dinsdag hebben we van onze regering en het RIVM gehoord welke maatregelen er blijven gelden om ons allemaal te beschermen tegen het coronavirus. Voor ORO betekent dat, dat alle dagbestedingslocaties, KDC Binderen, BSO Het Rijtven en de Logeerhuizen gesloten blijven. Ook ambulante begeleiding en behandeling gaat niet door, behalve bij spoed. Om onze cliënten en medewerkers te beschermen, blijven de woonlocaties gesloten voor bezoek. Dat geldt in ieder geval t/m 28 april of zo lang de maatregelen gelden. KDC Binderen en BSO volgen de sluiting van het onderwijs en blijven gesloten t/m 8 mei.

We beseffen heel goed dat het weer een moeilijke tijd zal zijn. Voor cliënten, ouders, familie en contactpersonen. Ook onze medewerkers gaan weer een intensieve periode tegemoet en zullen er alles aan doen om onze cliënten de zorg, aandacht en liefde te geven die ze in deze tijd zo hard nodig hebben. Met elkaar komen we deze moeilijke en soms eenzame periode door. Dat kunnen we alleen sámen doen! Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.

Blijf de verbinding zoeken met elkaar, steun elkaar waar kan. Wilt u een luisterend oor of heeft u wat extra hulp nodig omdat het thuis wat moeilijker gaat? We zijn er voor u! U kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij ORO.
Ook zijn we bereikbaar via het speciale ORO corona telefoonnummer 06 – 82 63 50 17 (tijdens kantooruren) en per mail corona@oro.nl.

Ik hoop u in goede gezondheid na 28 april weer te mogen begroeten bij ORO.

Namens alle medewerkers bij ORO wens ik u en uw dierbaren veel sterkte de komende tijd.

Met vriendelijke groet,

Raad van Bestuur ORO
Jan Roelofs

Vind je deze brief van Jan Roelofs hier boven wat moeilijk om te begrijpen? Klik hier en lees dezelfde tekst met minder moeilijke woorden.


Toegevoegd op 23 maart 2020

Dankjewel voor alle kaarten, brieven, tekeningen!

Wauw! Wat krijgen onze cliënten veel mooie attenties van jullie! We vinden het ontzettend leuk als jullie kaarten, brieven en mooie tekeningen blijven maken en achterlaten bij de voordeuren van de woningen in de wijken en bij de hoofdingang van Het Rijtven in de bakfiets. Knuffels en andere spulletjes kunnen we helaas niet meer aannemen, omdat daar het coronavirus te lang op kan blijven plakken. Heb je iets moois gemaakt op papier? Kom het vooral brengen! We worden er heel blij van!


Het Rijtven gesloten voor bezoekers

In verband met het coronavirus, mogen we geen bezoekers meer toelaten op Het Rijtven. En dus ook niet bij de paardenstallen, de boerderij en de speeltuin. Sommige bezoekers hebben de borden helaas niet gezien, waardoor er tóch kinderen komen spelen in de speeltuin en buurtbewoners een wandeling of fietstochtje maken op het terrein. Doe dat niet, om onze cliënten, medewerkers en jezelf te beschermen. Namens alle cliënten en medewerkers op Het Rijtven: dankjewel dat je niet naar Het Rijtven komt! We hopen je gauw weer welkom te mogen heten.


Toegevoegd op: 18 maart 2020

Alle ORO locaties gesloten voor bezoekers

Op landelijk niveau hebben GGD, Veiligheidsregio’s en zorgpartners (RONAZ) nieuwe maatregelen afgesproken, waaronder het preventief sluiten van alle intramurale zorginstellingen. In lijn met deze landelijke richtlijnen heeft ORO het moeilijke besluit moeten nemen om al haar locaties preventief te sluiten voor bezoek. Het is een ingrijpende maatregel, maar nodig om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onze kwetsbare cliënten en medewerkers te beschermen. Dat is nu het allerbelangrijkste.

De dagbestedingslocaties, KDC Binderen, BSO en logeerhuizen hebben begin deze week hun deuren al moeten sluiten. Nu geldt dus dat ook op alle andere locaties alléén de bewoners en zorgmedewerkers aanwezig mogen zijn. Alle andere bezoekers, zoals familie en vertegenwoordigers, kunnen helaas niet meer langs komen.

Onder bezoek verstaat ORO iedereen die van buiten ORO naar een locatie van ORO komt en niet bij ORO woont of werkt. De huishoudelijk medewerkers van Variant worden beschouwd als medewerkers. Leveranciers zullen spullen leveren tot aan de voordeur.

Bewoners kunnen ervoor kiezen om naar huis te gaan of op de woning bij ORO te blijven. Als ouders/vertegenwoordigers er voor kiezen om hun familielid mee naar huis te nemen, dan is dat in ieder geval t/m 6 april en zo lang deze landelijke maatregel geldt. Voor palliatieve zorg en jeugd gelden dezelfde richtlijnen. Daar waar noodzakelijk worden maatwerkafspraken gemaakt.

Ook op het terrein van Het Rijtven in Deurne geen bezoekers
Sommige cliënten wonen in appartementen met of zonder groepsruimtes. Hen wordt gevraagd om zoveel mogelijk het contact met medebewoners te vermijden. Ook op Het Rijtven wonen cliënten. De woningen mogen niet bezocht worden en we verzoeken bezoekers dringend het terrein en daarmee de faciliteiten zoals de speeltuin, de boerderij en de paardenstallen niet te betreden.

Digitaal contact waar mogelijk en attenties zijn erg welkom
Dat bezoekers er de komende tijd niet kunnen zijn voor onze bewoners, is voor hen en ook voor de bezoekers een enorm gemis. We begrijpen dat het ontzettend moeilijk is voor iedereen om dierbaren niet meer te kunnen zien, laat staan een knuffel te geven. We raden iedereen aan alle digitale mogelijkheden om contact te hebben aan te grijpen. Een telefoontje, FaceTime, Skype, WhatsApp, er is veel mogelijk. Bespreek samen met je contactpersoon bij ORO welke mogelijkheden er op de woning voorhanden zijn om verbinding te maken.

Als je een attentie hebt voor een van onze bewoners of medewerkers, dan kun je die bij de voordeur van de woning in de wijk achterlaten. Zorg ervoor dat de attentie schoon is, zodat wij brieven, kaarten, cadeautjes, bloemen en andere aardigheden zonder zorgen aan onze cliënten en begeleiders kunnen geven.
Bij de hoofdingang van Het Rijtven is de ORO bakfiets geplaatst waarin je een attentie (met vermelding van naam en woonadres van de cliënt) kunt achterlaten. We zullen twee keer per dag een rondje langs de woningen doen en de spullen bij de voordeuren van de woningen op Het Rijtven afgeven.

Vragen en meer informatie
Ben je bezorgd over een dierbare die bij ORO woont, dan kun je natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen met de begeleiders die in de woning aanwezig zijn. Ook kun je met alle dringende vragen over het coronavirus en de maatregelen bij ORO tijdens kantooruren bellen naar 06-82635017 of een mail sturen naar corona@oro.nl

We hopen allemaal dat we bezoekers binnenkort weer mogen begroeten bij ORO en wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke en wellicht soms eenzame periode. Zorg goed voor jezelf. Alle medewerkers bij ORO zullen liefdevol en met nóg meer persoonlijke aandacht voor jullie dierbaren zorgen.

Lees hier de brief in makkelijke woorden.


Toegevoegd op: 16 maart 2020

Maatregelen van de regering gelden ook voor ORO

De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen getroffen die gevolgen hebben voor de samenleving. ORO heeft een aantal besluiten moeten nemen naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen. Deze besluiten zijn genomen omdat we bij ORO onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers willen beschermen tegen het coronavirus.

Zieke cliënten en medewerkers
Zoals minister Rutte in zijn persconferentie heeft aangegeven, worden huisartsen en de GGD overvraagd. Zij kunnen de grote hoeveelheden consulten en testen niet meer verwerken. Eén van de gevolgen daarvan is dat iemand die ziekteverschijnselen heeft die wijzen op mogelijke besmetting met het coronavirus, niet meer standaard getest wordt. Mensen met ziekteverschijnselen moeten thuis beter worden. Als er iemand ziek is met bijvoorbeeld koorts en luchtwegklachten, dan weet je dus vaak niet of diegene besmet is met het coronavirus of dat hij/zij een ‘gewone’ griep heeft.

Momenteel weten we dat 1 cliënt en 2 medewerkers positief getest zijn op het coronavirus. Iedereen die het moet weten, is daarover vanuit de locatie waar de besmette cliënt woont of de besmette medewerker werkt, geïnformeerd. Hoeveel cliënten en medewerkers ziek thuis zijn, brengen we bij ORO zorgvuldig in kaart. Zo weten we precies waar (extra) medewerkers nodig zijn om goed voor onze cliënten te kunnen blijven zorgen.

Protocol zieke cliënt
ORO heeft voor alle locaties waar cliënten wonen regels opgesteld. Dat noemen we een protocol. Zo is voor iedereen duidelijk welke maatregelen er genomen dienen te worden als een cliënt ziek is. De maatregelen zijn afhankelijk van de mate van ziekte en kunnen gelden voor de betreffende cliënt, mede bewoners, medewerkers, familie en bezoekers.

We laten zieke bewoners zo lang als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving, met voor hen bekende medewerkers. Alleen op medisch advies van een arts verplaatsen wij de bewoner naar een andere locatie, zoals een ziekenhuis. Dit vinden we ontzettend belangrijk: samen zorgen we zo lang als mogelijk voor onze cliënten op de voor hen meest vertrouwde plek. Daar waar zij wonen, bij ORO dus.

Dagbestedingslocaties, BSO en logeren gesloten
We volgen uiteraard de maatregelen die zijn genomen door de regering en de richtlijnen van het RIVM. Om onze cliënten zoveel mogelijk te beschermen en de beweging van mensen te beperken, hebben we een aantal besluiten moeten nemen.

Met ingang van dinsdag 17 maart t/m in ieder geval 6 april 2020 gelden de volgende maatregelen:

 • Dagbestedingslocaties, KDC Binderen, BSO en logeerhuizen zijn gesloten
 • Het CBT (Centrum Bijzondere Tandheelkunde) en de Medische Dienst zijn gesloten en in het geval van spoed telefonisch bereikbaar
 • Huisbezoeken door ambulante medewerkers, medewerkers van Ambitie en behandelaren of therapeuten worden alleen gedaan indien noodzakelijk
 • Fysieke behandelingen gaan niet door, tenzij het noodzakelijk is

Alle cliënten en ouders/contactpersonen worden door de betreffende locatie hierover geïnformeerd.

Bezoekers en vrijwilligers
De regering roept op om thuis te blijven waar mogelijk en contacten te vermijden. Dat betekent dat we bezoekers en vrijwilligers vragen de bezoeken aan onze woonlocaties zo veel als mogelijk te beperken. Als je bezoeker of vrijwilliger bent en je hebt vragen, dan kun je contact opnemen met de betreffende locatie.

Informatie voor cliënten
Ben je cliënt of wil je een cliënt meer vertellen over het coronavirus? Dan kunnen deze informatiebladen met picto’s misschien helpen:

Vragen?
Hier op de ORO website vind je de laatste informatie. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij ORO


Toegevoegd op: 11 maart 2020

Oproep aan bezoekers en vrijwilligers om sociale contacten met cliënten te vermijden

Afgelopen week hebben we naar bezoekers en vrijwilligers gecommuniceerd dat ze van harte welkom zijn bij ORO en verzoeken om niet naar ORO te komen bij besmetting of bij verkoudheid, hoesten of koorts. Inmiddels zijn de richtlijnen verder aangescherpt. Dinsdagmiddag 10 maart 2020 maakten de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant tijdens een persconferentie in ’s-Hertogenbosch bekend hoe er in Brabant wordt omgegaan met evenement vanwege het coronavirus:

 • Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 deelnemers. Bijvoorbeeld: betaald voetbalwedstrijden, dance events en concerten, de carnavalsoptocht in Oosterhout en een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven
 • Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten
 • Bescherm ouderen en kwetsbare extra
 • Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten.

Deze maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart in lijn met het advies van het RIVM en wat minister-president Rutte maandag 9 maart communiceerde. Bij ORO volgen we deze richtlijnen. Evenementen en bijeenkomsten worden afgezegd indien ze niet noodzakelijk zijn. Bezoekers en vrijwilligers roepen we op om sociaal contact met onze cliënten en medewerkers te vermijden. We hopen op je begrip.


Toegevoegd op: 10 maart 2020

NL Doet activiteiten bij ORO afgezegd

Het RIVM adviseert bij klachten aan de luchtwegen (verkoudheid en hoesten) of koorts zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga met deze klachten niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Alle evenementen kunnen dus gewoon plaats vinden, zolang de bezoekers dit advies in acht nemen. Bij ORO staat de gezondheid van cliënten en medewerkers voorop. Cliënten bij ORO zijn kwetsbaar, dus bekijken we per evenement of we (extra) voorzorgsmaatregelen willen nemen. Deze maatregelen nemen we waar nodig, omdat we het ogenschijnlijk kleine risico dat er is, in geen geval willen nemen.

13 en 14 maart doet ORO mee aan NL Doet op diverse locaties, waar ook cliënten van ORO wonen. We willen het risico op besmetting niet nemen, ook al is deze klein. De NL Doet activiteiten binnen ORO zullen dan ook niet door gaan. Of de activiteiten verplaatst worden naar een ander moment, is nog niet duidelijk. We vinden dit natuurlijk allemaal erg jammer voor de mooie activiteiten die gepland staan die onze cliënten nu moeten missen. We hopen op jullie begrip.


Geplaatst op: 9 maart 2020

Aangescherpte richtlijnen RIVM voor bewoners Noord-Brabant

Op vrijdag 6 maart heeft het RIVM de richtlijnen aangescherpt voor de inwoners van Noord-Brabant. Dit om verdere besmetting te voorkomen. Zij adviseren bij klachten aan de luchtwegen (verkoudheid en hoesten) of koorts zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga met deze klachten niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. ORO volgt deze richtlijnen van het RIVM die gelden voor Noord-Brabant.

Wat betekenen de RIVM richtlijnen voor cliënten, bezoekers/familie, vrijwilligers en medewerkers van ORO?

Cliënten die bij ORO wonen
Bij milde klachten zoals verkoudheid, hoesten, of koorts blijven cliënten in hun woning.

Cliënten die niet bij ORO wonen, maar wel ambulante hulp of dienstverlening aan huis ontvangen
Bij milde klachten zoals verkoudheid, hoesten, of koorts: neem contact op met de ambulant begeleider of behandelaar die bij jou thuis komt.

Cliënten die gebruik maken van andere dienstverlening bij ORO, zoals dagbesteding, logeren of dagopvang
Bij milde klachten zoals verkoudheid, hoesten, of koorts blijven cliënten thuis. Als een cliënt deze klachten krijgt terwijl hij/zij bij ORO is, dan zullen we contact opnemen met de contactpersoon zodat de cliënt opgehaald kan worden. Als de klachten 24 uur weg zijn, kan de cliënt weer naar ORO komen. Geef bij geval van afmelding aan ORO door dat de cliënt niet komt, zoals je dat normaal gesproken bij afmelding door ziekte ook zou doen.

Bezoekers/familie en vrijwilligers
Je blijft uiteraard van harte welkom bij ORO. Wel vragen we je begrip voor het feit dat we de risico’s op besmetting voor onze cliënten en medewerkers zo veel als mogelijk willen beperken. Bezoekers en familie of vrijwilligers die een risicogebied bezocht hebben of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het coronavirus verzoeken wij dringend niet op bezoek te komen. Voor alle inwoners van Noord-Brabant geldt bij verkoudheid, hoesten of koorts alle sociale contacten te vermijden. Wij vragen je dan ook dringend in deze gevallen niet op bezoek te komen. Vrijwilligers die thuis blijven, vragen we contact op te nemen met de betreffende locatie of de coördinator vrijwilligers.

Medewerkers
Zolang het advies van het RIVM van kracht is, geldt voor alle medewerkers bij ORO het volgende:

 • Medewerkers die een risicogebied bezocht hebben én verkoudheidsklachten of koorts hebben, of contact hebben gehad met een persoon die positief getest is op het virus, moeten thuisblijven
 • Alle medewerkers met verkoudheidsklachten én koorts blijven eveneens thuis
 • Medewerkers met verkoudheidsklachten zonder koorts nemen contact op met hun leidinggevende voor overleg of ze naar ORO kunnen komen

We kunnen op dit moment niet voorzien hoe het zich verder zal ontwikkelen. Mochten er ontwikkelingen zijn of maateregelen nodig zijn die onze dienstverlening raken, dan wordt er contact opgenomen met de betreffende cliënten, ouders en contactpersonen.

Maatregelen die we samen kunnen treffen

Alertheid en zorgvuldig omgaan met hygiëne blijft uiteraard van belang om zo goed als mogelijk besmetting te voorkomen. Binnen ORO nemen we het coronavirus uiteraard serieus en hebben daarom een coördinatieteam samengesteld. Dit team komt minimaal wekelijks bij elkaar om de laatste informatie te delen en waar nodig binnen ORO te communiceren.
ORO volgt het advies van de GGD Brabant-Zuidoost die zich baseert op de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe met een patiënt om te gaan en welke maatregelen te nemen indien er sprake is van een besmetting. De landelijke en regionale ontwikkelingen worden voor ORO gemonitord door de coördinator VGWM, die in nauw contact staat met de GGD.

Graag wijzen we nogmaals op de belangrijkste maatregelen die we allemaal moeten nemen:

 • Heb extra aandacht voor handhygiëne en was regelmatig je handen
 • Hoest en nies niet in je handen, maar aan de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik bij voorkeur papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg
 • Regelmatig reinigen van de toiletten en dingen die mensen vaak aanraken (deurklinken, trapleuningen, kranen, telefoons e.d.) 

Wat te doen bij het vermoeden van een besmetting met het coronavirus?

Voor alle gevallen geldt dat er in ieder geval sprake moet zijn van al het volgende:

 • koorts
 • luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid)
 • je bent de afgelopen twee weken in een land/regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus: China (inclusief: Macau en Hongkong), Singapore, Zuid-Korea, Iran, De Noord-Italiaanse provincies: Aosta-vallei, Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurië
 • je hebt de afgelopen twee weken contact gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus

Indien sprake is van bovenstaande en het vermoeden van een besmetting bestaat, dien je telefonisch contact te nemen met jouw huisarts en de adviezen op te volgen. Ga niet persoonlijk naar de huisarts, de huisartsenpost, de AVG, ORO medische dienst of de eerste hulp toe vanwege mogelijk besmettingsgevaar. De huisarts overlegt met de GGD of verder onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is. Mocht uit dat onderzoek blijken dat er sprake is van een daadwerkelijke besmetting, dan zal de GGD een contactonderzoek instellen en hiervoor ook contact leggen met ORO.

Wat gebeurt er als er iemand besmet blijkt te zijn?

Iemand is pas besmettelijk op het moment dat er sprake is van luchtwegklachten in combinatie met koorts én er contact is geweest met iemand die besmet is of men in een risicogebied is geweest. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een besmetting bij een medewerker of cliënt, dan stuurt de GGD een speciaal team naar ORO. De GGD bekijkt welke maatregelen er genomen moeten worden. Dat zal altijd maatwerk zijn. Vanuit het ORO coördinatieteam wordt er een ‘crisisteam’ samengesteld. Dit team zal op aangeven van de GGD oppakken wat er nodig is op dat moment.

Vragen?

Mocht je na het lezen van alle informatie op de website nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersonen bij ORO of de leidinggevende van de betreffende locatie. De meeste vragen en antwoorden staan ook op de website van GGD Brabant-Zuidoost. Mochten er ontwikkelingen zijn of maatregelen nodig zijn die onze dienstverlening raken, dan wordt er contact opgenomen met de betreffende cliënten, ouders en contactpersonen.

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO Entree. Bel: 0492 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur) of vul onderstaand formulier in. Wij begeleiden je bij jouw vragen en wensen.

Copyright © 2020 ORO