ORO ORO

Gedragsdeskundigen

  • Regio's: 9
  • Asten Deurne Geldrop Gemert Helmond Laarbeek Mierlo Rijtven Someren
  • Leeftijden: 7
  • Baby / peuter Jeugd Jong volwassen Kind Kleuter Senior Volwassen

Bij gedragsdeskundig onderzoek kijken we zorgvuldig naar het gedrag van een cliënt. De gedragskundige gaat ook in gesprek met de cliënt. Uit verder onderzoek volgt een diagnose met een advies op maat.

Doelen
De vraag van de cliënt is uitgangspunt in het werk van de gedragsdeskundige. De inzet van gedragsdeskundigen kan bestaan uit directe cliëntcontacten of indirect via ouders/contactpersonen en begeleiders. Altijd met als doel het psychisch welzijn van de cliënt te vergroten (door duidelijker beeld van cliënt, passende begeleiding en bejegening en/of door gedragsverbetering).

Gedragskundigen
De vakgroep Gedragsdeskundigen houdt zich bij ORO bezig met gedragsdeskundige diagnostiek, begeleiding, advisering en behandeling van cliënten. En ook houdt de vakgroep zich bezig met inhoudelijk beleid, deskundigheidsbevordering en teamcoaching dat direct of indirect betrekking heeft op cliënten.

Wachttijden gedragsdeskundigen 

We vinden het belangrijk dat iedereen snel bij ons terecht kan als hulp nodig is. Helaas hebben we soms wachttijden doordat de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. We begrijpen dat wachttijden vervelend zijn en we doen onze uiterste best de wachttijden kort te houden. Zie hier een overzicht van onze wachttijden.

 

CONTACT

Wil je meer weten over onze gedragsdeskundigen en heb je al zorg vanuit ORO, neem dan contact op met je contactpersoon. Zo niet, neem dan contact op met ORO Entree, via telefoon of onderstaand formulier. Zij bekijken samen met jou wat de mogelijkheden zijn.Selecteer een regio

Copyright © 2020 ORO