ORO ORO
Lees Voor

Gedragsdeskundigen

 • Regio's: 9
 • Asten Deurne Geldrop Gemert Helmond Laarbeek Mierlo Rijtven Someren
 • Leeftijden: 7
 • Baby / peuter Jeugd Jong volwassen Kind Kleuter Senior Volwassen

De gedragsdeskundige (GD) is iemand die veel weet van het gedrag, het gevoel en de gedachten van mensen met een verstandelijke beperking. De GD probeert te begrijpen waarom mensen doen, zoals ze doen. De GD helpt bij het maken van het zorgplan en het samen kiezen voor de ondersteuning, hulp of behandeling die het beste bij de cliënt past. De GD kan ook helpen als je problemen hebt of als je dingen wilt veranderen of nieuwe dingen wilt leren. De GD heeft uiteraard beroepsgeheim, net als andere hulpverleners.

Voor wie?
Onze gedragsdeskundigen zijn er voor zowel voor kinderen als volwassenen. Voor cliënten die wonen bij ORO, maar ook voor cliënten die in een eigen huis, thuis bij ouders of elders wonen. De GD is er voor de cliënten zelf, maar ook voor hun familie, begeleiders en behandelaren.

Wat doen we?
De vraag ‘wie is de cliënt?’ vormt het uitgangspunt in het werk van de GD. Wat wil de cliënt, wat kan hij, wat vindt hij moeilijk (wat zijn mogelijkheden en wat zijn beperkingen) en wat heeft hij nodig? Bij het beantwoorden van deze vragen wordt ook de omgeving van de cliënt betrokken. Vervolgens bekijkt de GD welke ondersteuning of behandeling het beste bij de cliënt past. De GD adviseert de cliënt, cliëntvertegenwoordiger/familie en de begeleiders in hoe ze kunnen ondersteunen om de gestelde doelen te bereiken.

– Diagnostiek
Het kan zijn dat de cliënt een bepaald probleem heeft, maar dat onduidelijk is hoe dat precies komt. Je vraagt je bijvoorbeeld af waarom het niet lukt om mee te komen op school of op het werk? Je vraagt je af waarom je zo somber voelt of de laatste tijd meer vergeet? De GD kan dan diagnostiek (onderzoek) doen. Soms is diagnostiek nodig voor het aanvragen van een indicatie of toegang tot bepaalde zorg. De GD praat met de cliënt, praat met familie en begeleiders, kijkt goed en neemt één of meer testen af. Zo kan de GD vaststellen wat er aan de hand is en bedenken wat voor hulp je nodig hebt.
De diagnostiek kan onder meer betrekking hebben op intelligentie, emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, autisme, dementie, gedrag, ADHD, taal, persoonlijkheid, sensorische integratie, seksualiteit en/of hechting.

– Behandeling
Het kan zijn dat je je somber voelt, bang of boos voelt, dat je iets heel vervelends hebt mee gemaakt, worstelt met je seksualiteit of moeilijk kan omgaan met je familie. Behandeling van een GD kan helpen om te leren omgaan met deze problemen of ze te verminderen. De GD voert gesprekken met de cliënt over bijvoorbeeld gedachten, gevoelens en gedrag en wat de cliënt hier aan zou willen veranderen. Samen wordt er naar oplossingen gezocht waardoor de cliënt zich beter kan voelen of dingen kan veranderen. Als het voor de cliënt moeilijk is om zelf zijn klachten uit te spreken kan er voor gekozen worden familie en/of begeleiders te betrekken bij de vraag verduidelijking en behandeling.
Onze GD-ers maken onder meer gebruik van EMDR-therapie, Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie, Schematherapie, Emotionally Focused Therapy (EFT) en/of het Expertiseprogramma Seksualiteit.

Wachttijden gedragsdeskundigen
We vinden het belangrijk dat iedereen snel bij ons terecht kan als hulp nodig is. Helaas hebben we soms wachttijden doordat de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. We begrijpen dat wachttijden vervelend zijn en we doen onze uiterste best de wachttijden kort te houden. Zie hier een overzicht van onze wachttijden.

Opleiding en registratie
Onze gedragsdeskundigen zijn psychologen en orthopedagogen die o.a. geregistreerd zijn in het BIG register als GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist, binnen het SKJ als master-orthopedagoog of master-psycholoog, bij het NVO als basis-orthopedagoog, supervisor, als EMDR-practitioner of als seksuoloog NVVS.

Onze GD-ers besteden veel aandacht aan het zelf blijven doorleren en aan het delen van hun kennis en expertise met anderen. Dit doen zij onder meer door:

 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek (o.a. een internationaal onderzoek naar emotionele ontwikkeling, maar ook naar Alzheimer en slaap bij mensen met Down Syndroom).
 • Voorlichting geven, bijvoorbeeld aan gemeenten, scholen of bij andere instellingen.
 • Les geven aan collega’s, stagiaires en begeleiders over een bepaalde specialisatie (bijvoorbeeld ouder worden, seksualiteit of autisme).

De gedragsdeskundigen zijn onderdeel van Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO.

Ik wil meer informatie  Selecteer een regio

  Copyright © 2021 ORO
  Skip to content