ORO ORO

Neurorevalidatie

 • Regio's: 9
 • Asten Deurne Geldrop Gemert Helmond Laarbeek Mierlo Rijtven Someren
 • Leeftijden: 7
 • Baby / peuter Jeugd Jong volwassen Kind Kleuter Senior Volwassen

Door een neurologische aandoening zoals een CVA kan de motoriek en cognitie van een cliënt verstoord zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat een cliënt minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven vermindert. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, eten en drinken en persoonlijke verzorging. Ernstige handicaps kunnen onder meer ontstaan op het terrein van wonen, werk en relatie. Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Binnen de neurorevalidatie richt de ergotherapeut en/of de fysiotherapeut zich onder andere op de motorische beperkingen die de cliënt heeft. Voor het behandelen van cognitieve beperkingen kan gebruik gemaakt worden van o.a. Cognitieve Revalidatie Therapie (CRT).

In de behandeling wordt samen met de cliënt smart doelen opgesteld. De wensen van de cliënt staan hierin centraal. Behandelinterventies om de motoriek te bevorderen kunnen gericht worden op:

 • Balans
 • Verplaatsen
 • Arm-hand activiteiten
 • ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven)

Doel van neurorevalidatie:

 • Het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden waar in het algemeen gesteld vooruitgang geboekt kan worden, zoals bijvoorbeeld bij beroerte (CVA) of traumatisch hersenletsel (door ongeval).
 • Het leren behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als de ziekte van Parkinson, ALS, MS en dementie of in de chronische fase na een CVA.
 • Het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden, in allerlei situaties omgaan met hulpmiddelen/voorzieningen en het voorkomen van complicaties. Complicaties kunnen de kwaliteit van leven verminderen en het herstelproces nadelig beïnvloeden.

CONTACT

Wil je meer weten over neurorevalidatie en heb je al zorg vanuit ORO, neem dan contact op met je contactpersoon. Zo niet, neem dan contact op met ORO Entree, via telefoon of onderstaand formulier. Zij bekijken samen met jou wat de mogelijkheden zijn.Selecteer een regio

Copyright © 2020 ORO