ORO ORO
Lees Voor

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

  • Regio's: 9
  • Asten Deurne Geldrop Gemert Helmond Laarbeek Mierlo Rijtven Someren
  • Leeftijden: 7
  • Baby / peuter Jeugd Jong volwassen Kind Kleuter Senior Volwassen

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) behandelt, begeleidt en ondersteunt cliënten en hun naasten in hun zoektocht naar een oplossing voor hun problemen, zodat ze de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen. Uiteraard gebeurt dit vanuit de onze eigen visie op bejegening die past bij het ontwikkelingsniveau van de individuele cliënt.

Het werkveld
– Signaleren van psychische en/of psychiatrische problemen
– Risico-inventarisatie bij suïcidaliteit ( inschatting en eventueel overleg met gedragsdeskundigen)
– Begeleiden van cliënt en diens omgeving met betrekking tot psychiatrie en alle facetten waar de cliënt mee te maken krijgt

Wat doen we?
Alle activiteiten zijn gericht op het verbeteren van het welzijn van de cliënt. We hebben het dan bijvoorbeeld over het leren accepteren van beperkingen, het voorkomen van een psychose of terugval en het verminderen van negatieve gevoelens.

Een SPV voert intakegesprekken. Dat zijn gesprekken waarbij de problemen verkend worden. De SPV kan ook betrokken zijn bij hulpvraagverduidelijking van nieuwe cliënten. De SPV heeft in dit kader een poortwachtersfunctie met adviseringsrol en signaleringsfunctie. Onze SPV’ers zijn geschoold om in een breed perspectief te kijken en te handelen.

Opleiding
De sociaal psychiatrisch verpleegkundigen worden ingezet om medewerkers te scholen op relevante gebieden zoals bijvoorbeeld LVB, LVB en psychiatrie, en psychiatrische ziektebeelden. Daarnaast worden stagiaires opgeleid en worden medewerkers en ouders geadviseerd en gecoacht.

Samenwerking
Wij zijn onderscheidend als het gaat om de expertise Psychiatrie in combinatie met LVB en dubbeldiagnose. Op dit vlak werken we nauw samen met LVB-P/ Boekel en GGZ-Helmond/Fact-Jeugd.

De sociaal psychiatrische verpleegkundigen zijn onderdeel van Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO.

Ik wil meer informatie

    Selecteer een regio

    Copyright © 2022 ORO
    Skip to content