ORO ORO
Lees Voor

Vaktherapie

  • Regio's: 9
  • Asten Deurne Geldrop Gemert Helmond Laarbeek Mierlo Rijtven Someren
  • Leeftijden: 7
  • Baby / peuter Jeugd Jong volwassen Kind Kleuter Senior Volwassen

Vaktherapie is een verzamelnaam voor een hele serie therapievormen. Het zijn therapieën waarbij het ‘praten’ minder belangrijk is. Het gaat meer om het ‘doen’ en het ‘ervaren’.

Door gebruik te maken van beweging, muziek, drama, beeldend materiaal en spel, heeft het team vaktherapeuten een ervaringsgerichte behandelmethode voor mensen met een verstandelijke beperking, sociaal-emotionele en/of psychische problemen.
Deze non-verbale, ervaringsgerichte insteek maakt vaktherapie geschikt voor een brede doelgroep.

Vaktherapie kan helpen bij:
– Emotionele problemen
– Pesten en gepest worden
– Zelfbeeldproblemen
– Gedragsproblemen
– Verliesverwerking
– Traumaverwerking
– Omgaan met chronische ziekten
– Omgaan met dementie
– Depressie
– Angststoornissen
– Omgaan met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, ADD
– Gezinsproblematiek

Onder Vaktherapie verstaan we de therapievormen:

Beeldende therapie
Dramatherapie
Gezins- Creatieve Therapie (GCT)
Klankschaaltherapie
Muziektherapie
Psychomotorische therapie
Spelbegeleiding
Speltherapie

Er is een passende therapievorm voor jong en oud, om daarmee bij te dragen aan ontwikkeling-, stabilisatie- en/of acceptatieprocessen. Lees het praktijkverhaal van Lisa over hoe vaktherapie haar geholpen heeft.

Vaktherapie wordt geleverd door Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO.

Ik wil meer informatie    Selecteer een regio

    Copyright © 2021 ORO
    Skip to content