ORO ORO
Lees Voor

Veilig opgroeien

De veiligheid van kinderen staat voorop. Het team van Veilig Opgroeien zet zich in voor de veiligheid van kinderen in gezinnen en het in beeld brengen van opvoedvaardigheden van ouders en hun leerbaarheid daarin.

Samen naar veiligheid

Wanneer er sprake is van gebeurtenissen met betrekking tot onveiligheid, signalen van grote ontwikkelingsbedreiging of concrete zorgen rondom veiligheid in de nabije toekomst kan het team van Veilig Opgroeien een uitkomst zijn. ‘Samen naar veiligheid’ heeft als doel samen met ouders en hun netwerk de veiligheid en ontwikkelkansen van kinderen te vergroten, zodat de kinderen verantwoord thuis kunnen opgroeien. In samenwerking met de ouders, kinderen en hun netwerken worden oplossingen vastgelegd in een veiligheidsplan.

Observatietraject leerbaarheid en opvoedvaardigheden

Wanneer er vragen zijn over de mogelijkheden, beperkingen en risico’s van ouders in de opvoeding van hun kinderen, kan een observatietraject worden gestart.

Tijdens een afgebakende periode wordt er op verschillende momenten geobserveerd. Deze observaties wisselen zich af met trainingsmomenten waarin gewerkt wordt aan het ontwikkelen van opvoedvaardigheden.

Heb je een vraag?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

    Copyright © 2022 ORO
    Skip to content