ORO ORO
Lees Voor

ORO kwaliteitsverslag 2019

Met trots presenteren we u het ORO kwaliteitsverslag 2019.
ORO wil ‘kwetsbare mensen gelukkig maken’, maar hoe doen we dat, slagen we daar in en waar moeten we nog aan werken? Dat is de kern van het kwaliteitsverslag dat we elk jaar maken.
In dit verslag leest u welke rol het Supportgericht Werken speelt bij ons streven naar de gelukkige cliënt. Met deze manier van werken halen we de kracht van de cliënt naar boven. We laten zien hoe het ‘Krachtenprofiel’ daaraan bijdraagt en hoe we onze medewerkers scholen, trainen en coachen om Supportgericht Werken nóg meer in het DNA van ons dagelijks handelen te verweven.

Daarnaast kijken we naar de waardering die onze medewerkers en vrijwilligers hebben voor ORO. Hoe vinden zij het om bij ORO te werken? Hoe kunnen zij zich blijven ontwikkelen? En waar worden zij gelukkig van? Onderdeel van het verslag is tevens een reflectie op hoe kwaliteit georganiseerd is en welke innovaties ORO hebben geholpen om de zorg- en dienstverlening nog passender te maken.

Om onze prestaties objectief te kunnen beoordelen, voerden we honderden gesprekken met cliënten en hun naasten. Ook klantpanels en huiskamergesprekken gaven ons waardevolle informatie. Belangrijke input krijgen we daarnaast structureel vanuit onze medezeggenschapsorganen zoals de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de wijkraden. En in 2019 zijn we gestart met de eerste stappen richting een Platform Cliënten; een rechtstreekse gesprekspartner met de bestuurder.

We willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk danken voor de ideeën, reflecties en input. Hierdoor kunnen we onszelf blijven ontwikkelen om kwetsbare mensen gelukkig te maken!

Bekijk de digitale cliëntversie op: www.oro.nl/kwaliteitsverslag

Of lees het complete kwaliteitsverslag: www.oro.nl/kwaliteitsverslag2019

Deel met je vrienden!

Copyright © 2021 ORO
Skip to content