ORO ORO
Lees Voor

Leren door te doen en ervaren

Annemiek Hoogsteder en Sophie Reijnen zijn beiden al geruime tijd bevlogen vaktherapeuten bij ORO. Vaktherapeuten werken met therapievormen waarbij het ‘praten’ minder belangrijk is. Het gaat vooral om het ‘doen’ en het ‘ervaren’. Leren door te doen en door zelf te ervaren. Dat is de kern.

Zes vormen vaktherapie
Taal is voor mensen met een ASS (Autisme Spectrum Stoornis) vaak moeilijk. Om die reden is vaktherapie bij uitstek geschikt. ORO Behandeling & Expertise biedt zes verschillende vormen van vaktherapie; dans-, muziek-, drama-, spel-, psychomotorische en beeldende therapie. “Welke vorm het beste geschikt is, bekijken en bespreken we per cliënt. Dat ligt aan de sociaal emotionele ontwikkeling, de hulpvraag en de affiniteit die de cliënt heeft met de betreffende vorm”, vertellen Sophie en Annemiek.

Prachtig praktijkvoorbeeld
Annemiek: “Autisme is niet de vraag of het probleem waarmee mensen bij ons komen, het gaat om het achterliggende probleem. Zo kwam recent Lisa* via een ambulante hulpverlener van ORO bij mij terecht. Haar moeder krijgt ondersteuning bij de opvoeding en de hulpverlening zag dat er meer nodig was. Lisa (12 jaar) had een zeer negatief zelfbeeld. Ze had geen vriendinnen en vaak het gevoel dat ze werd gepest of uitgelachen. Na overleg met een gedragswetenschapper is diagnostiek gestart. Het onderzoek wees uit dat ze autisme heeft. Lisa was erg opgelucht, want nu had ze eindelijk duidelijkheid. We zijn vervolgens met rollenspellen gaan oefenen. Ze heeft zo haar eigen emoties leren (her)kennen, ervaren hoe wederkerigheid werkt en bovendien een positiever zelfbeeld gekregen doordat ze positieve ervaringen opdeed. Uiteindelijk deed zij, samen met mij, op school haar verhaal en heeft zij aan haar klasgenoten uitgelegd hoe zij de wereld ervaart. Het mooie was dat de klas heel zorgzaam reageerde. Maar het allermooiste is dat Lisa vriendinnen heeft gekregen. En daarmee hebben we de therapie succesvol kunnen afsluiten.”

“Waar bij pubers zoals Lisa vaak dramatherapie wordt ingezet, kiezen we bij hele jonge kinderen of mensen met een lage ontwikkelingsleeftijd vaker voor muziektherapie“, vertelt Sophie. “Waar taal vaak niet begrepen wordt, is muziek juist heel concreet. Muziek biedt structuur, het vult de tijd. Zo begin en eindig ik de therapie altijd met een vast liedje als ritueel, zodat door herkenning veiligheid ervaren kan worden. Muziek is heel geschikt om contact en reactie uit te lokken. Bekende kinderliedjes waarbij een stukje weggelaten wordt, kunnen oogcontact of een simpel woordje uitlokken, samen trommelen stimuleert wederkerigheid en gedeeld plezier. Muzikaal kan precies daar aangesloten worden waar ontwikkeling gewenst is. Wanneer er binnen de therapie succeservaringen worden opgedaan, wordt dit natuurlijk gedeeld met de omgeving, om samen te kijken hoe ook buiten de therapie het geleerde toegepast kan worden.”
*vanuit privacy gebruiken we hier een fictieve naam bij een echt verhaal.

Lees meer informatie over vaktherapie

Annemiek Hoogsteder
vaktherapeute Drama,
sinds 2008 bij ORO
Sophie Reijnen,
vaktherapeute Muziek,
sinds 2007 bij ORO

Expertiseprogramma Autisme
Mensen met autisme ervaren op een eigen manier in meer of mindere mate beperkingen en problemen. Soms ervaart alleen de omgeving dat iemand ‘anders’ is. Onze gespecialiseerde behandelaren richten zich vooral op het vergroten van de competenties van mensen met autisme. Doel is om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Het aanbod van ORO richt zich op diagnostiek, behandeling, begeleiding, consultatie, advies en scholing.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Wil je een afspraak maken? Mail dan naar: welkom@oro.nl of bel met: 0492 – 47 28 72.

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

    Copyright © 2021 ORO
    Skip to content