ORO ORO
Lees Voor

Maatregelen van de regering tegen coranavirus gelden ook voor ORO

De Nederlandse regering heeft een aantal maatregelen getroffen die gevolgen hebben voor de samenleving. ORO heeft een aantal besluiten moeten nemen naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen. Deze besluiten zijn genomen omdat we bij ORO onze cliënten en medewerkers willen beschermen tegen het coronavirus.

Zieke cliënten en medewerkers
Zoals minister Rutte in zijn persconferentie heeft aangegeven, worden huisartsen en de GGD overvraagd. Zij kunnen de grote hoeveelheden consulten en testen niet meer verwerken. Eén van de gevolgen daarvan is dat iemand die ziekteverschijnselen heeft die wijzen op mogelijke besmetting met het coronavirus, niet meer standaard getest wordt. Mensen met ziekteverschijnselen moeten thuis beter worden. Als er iemand ziek is met bijvoorbeeld koorts en luchtwegklachten, dan weet je dus vaak niet of diegene besmet is met het coronavirus of dat hij/zij een ‘gewone’ griep heeft.

Momenteel weten we dat 1 cliënt en 2 medewerkers positief getest zijn op het coronavirus. Iedereen die het moet weten, is daarover vanuit de locatie waar de besmette cliënt woont of de besmette medewerker werkt, geïnformeerd. Hoeveel cliënten en medewerkers ziek thuis zijn, brengen we bij ORO zorgvuldig in kaart. Zo weten we precies waar (extra) medewerkers nodig zijn om goed voor onze cliënten te kunnen blijven zorgen.

Protocol zieke cliënt
ORO heeft voor alle locaties waar cliënten wonen regels opgesteld. Dat noemen we een protocol. Zo is voor iedereen duidelijk welke maatregelen er genomen dienen te worden als een cliënt ziek is. De maatregelen zijn afhankelijk van de mate van ziekte en kunnen gelden voor de betreffende cliënt, mede bewoners, medewerkers, familie en bezoekers.

We laten zieke bewoners zo lang als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving, met voor hen bekende medewerkers. Alleen op medisch advies van een arts verplaatsen wij de bewoner naar een andere locatie, zoals een ziekenhuis. Dit vinden we ontzettend belangrijk: samen zorgen we zo lang als mogelijk voor onze cliënten op de voor hen meest vertrouwde plek. Daar waar zij wonen, bij ORO dus.

Dagbestedingslocaties, BSO en logeren gesloten
We volgen uiteraard de maatregelen die zijn genomen door de regering en de richtlijnen van het RIVM. Om onze cliënten zoveel mogelijk te beschermen en de beweging van mensen te beperken, hebben we een aantal besluiten moeten nemen.

Met ingang van dinsdag 17 maart t/m in ieder geval 6 april 2020 gelden de volgende maatregelen:

  • Dagbestedingslocaties, KDC Binderen, BSO en logeerhuizen zijn gesloten
  • Het CBT (Centrum Bijzondere Tandheelkunde) en de Medische Dienst zijn gesloten en in het geval van spoed telefonisch bereikbaar
  • Huisbezoeken door ambulante medewerkers, medewerkers van Ambitie en behandelaren of therapeuten worden alleen gedaan indien noodzakelijk
  • Fysieke behandelingen gaan niet door, tenzij het noodzakelijk is

Alle cliënten en ouders/contactpersonen worden door de betreffende locatie hierover geïnformeerd.

Bezoekers en vrijwilligers
De regering roept op om thuis te blijven waar mogelijk en contacten te vermijden. Dat betekent dat we bezoekers en vrijwilligers vragen de bezoeken aan onze woonlocaties zo veel als mogelijk te beperken. Als je bezoekers of vrijwilligers bent en je hebt vragen, dan kun je contact opnemen met de betreffende locatie.

Informatie voor cliënten
Ben je cliënt of wil je een cliënt meer vertellen over het coronavirus? Dan kunnen deze informatiebladen met picto’s misschien helpen:

Vragen?
Hier op de ORO website vind je de laatste informatie. Heb je toch nog vragen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon bij ORO
Voor meer nieuws en de laatste updates over de richtlijnen die ORO volgt, klik hier.

Deel met je vrienden!

Copyright © 2021 ORO
Skip to content