ORO ORO
Lees Voor

Stressvoorspeller HUME succesvol in testfase

Mentech Innovation ontwikkelt in samenwerking met verschillende zorgaanbieders, waaronder ORO, een digitaal systeem om spanning en spanningsopbouw te herkennen bij kwetsbare mensen. Dit systeem heet HUME en wordt op dit moment getest binnen ORO.

Wat is HUME en hoe werkt het?

De HUME registreert signalen van spanning en spanningsopbouw. Mentech Innovation wil de HUME inzetten bij mensen met een verstandelijke beperking en/of dementie, die onbegrepen gedrag laten zien. De HUME meet de hartslag, temperatuur, zweetproductie en beweging van de cliënt.

Met de HUME leren zorgmedewerkers de oorzaak van gedrag herkennen, waardoor cliënten beter begrepen worden. Dit heeft uiteindelijk als doel om de kwaliteit van leven en het geluk van deze kwetsbare doelgroep te vergroten. Meer begrip en betere zorg leidt tot minder gespannen situaties.

Waar wordt HUME ingezet?

Op dit moment wordt de HUME ingezet binnen de locatie Den Dreef 6a. Door middel van een borstband en speciale sok met detectie meten we eventuele spanning bij de cliënt. Hierdoor zijn onderstaande vragen beter te beantwoorden:

  • Waar komt het gedrag vandaan?
  • Zijn er voorsignalen?
  • Kunnen we anticiperen op het gedrag wat mogelijk gaat ontstaan?
  • Kunnen we een woede-uitbarsting voorkomen?

In sommige situaties detecteert de HUME namelijk spanning door de borstband en/of de sok. Deze spanning is door de het oog van de begeleiding niet waar te nemen. De cliënt oogt nog ontspannen bij de start van de activiteit en vervolgens ontstaat plotseling zijn uiting van gedrag. Door de inzet van de HUME wordt dit gedrag eerder herkend. De begeleiding kan de oorzaak van de spanning verminderen of wegnemen. Hierdoor ervaart de cliënt meer comfort.

Samen met een gedragsdeskundige bekijken we vervolgens de situaties opnieuw. Wat kunnen we veranderen in onze begeleidingsstijl om de situatie voor hem zoveel mogelijk voorspelbaar en veilig te laten zijn, zodat spanning en gedrag achterwege blijven?

We zijn nu bezig met de observatie met het ‘stoplicht’ op de telefoon. Met dit stoplicht kan de begeleiding aan de hand van groen, oranje en rood licht, lichaamssignalen waarnemen.

Is de inzet van HUME een succes?

De eerste bevindingen zijn positief. Door de verzamelde gegevens vanuit HUME, rapportages en observatielijsten kunnen we al enkele conclusies trekken. De cliënt waarbij we de HUME testen, heeft er veel baad bij. Het brengt mooie inzichten met zich mee. De hulpvraag wordt hierdoor beter begrepen, waardoor er meer afstemming plaats kan vinden in het contact en de begeleiding. Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van leven. We zijn op dit moment aan het kijken of de HUME ook antwoord kan geven op een vraag bij een andere cliënt.

Tech & Try lab

De HUME is een onderdeel van het Tech & Try lab van ORO. Vanuit het Tech & Try lab zijn we continue bezig met het inzetten van innovaties. Door goed te onderzoeken naar de vraag van onze cliënten zoeken we naar een geschikt apparaat.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Niels van den Broek via nvdbroek2@oro.nl.

Lees ook het verhaal uit de OROskoop over innovatie!

Copyright © 2022 ORO
Skip to content