ORO ORO
Lees Voor

Behandeling & Expertise voor de verwijzer

Kwetsbare mensen weerbaar, sterker maken! Daar staan wij voor. Wij begrijpen de uitdagingen waar uw patiënten mee te maken krijgen. Uitdagingen die vaak complex zijn, op allerlei manieren. Wij geloven dat iedereen uniek is en dat iedere situatie anders is.

Wij helpen mensen in De Peel en omstreken om zo volwaardig mogelijk te kunnen deelnemen aan het dagelijks leven. Met ruim 100 behandelaren en 15 verschillende disciplines hebben wij een grote diversiteit aan professionals en expertise in huis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan psychologen, orthopedagogen en AVG-artsen, maar ook aan ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, vaktherapeuten (o.a. beeldend, muziek, drama, psychomotorisch) en bewegingstherapeuten. Wij werken nauw samen met huisartsen, scholen, GGZ-instellingen, ouderenzorg, consultatiebureaus en ziekenhuizen.

Welkom in ons behandel- en expertisecentrum!

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hier vindt u het goedgekeurd kwaliteitsstatuut van ORO.

Behandeling en Expertise voor iedere levensfase

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

    Copyright © 2021 ORO
    Skip to content