ORO ORO
Lees Voor

SPV is een waardevolle schakel

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) is onmisbaar in een goede behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek. “De SPV streeft ernaar dat de zorg aansluit bij de cliënt in zijn totaliteit, passend bij de context waar de cliënt zich in bevindt”, zegt Johan Engels, een van de SPV’ers van het behandel- en expertisecentrum van ORO.

De SPV is specialist in crisisbehandeling en acute zorg. Hij of zij ondersteunt het proces waarbij de cliënt de regie over zijn eigen leven weer zoveel mogelijk terugkrijgt. “Gevaar inschatten, contact houden met de AVG, overleggen met de zorgcoördinator, adviseren, doorverwijzen, kortom snel schakelen”, vertelt Johan. De SPV kijkt vanuit zijn specifieke kennis op het gebied van VG en psychiatrie mee, diagnosticeert, behandelt en ondersteunt teams of individuele medewerkers. Potentiële verwijzers en betrokken hulpverleners kunnen bij twijfel altijd de SPV consulteren voor collegiale ondersteuning. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via behandeling@oro.nl of 0492 – 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur bereikbaar).

Integraal samenwerken

Om te voorkomen dat cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek tussen wal en schip vallen is borging van integrale ketenzorg van groot belang. Om deze reden werkt de SPV nauw samen met bijvoorbeeld GGZ FACT-teams, LVB+ poli, huisartsen, scholen en andere organisaties die werken met de doelgroep LVB en/of psychiatrie.

Aanmelding

Bij vragen over (vermoeden van) ziektebeelden of stoornissen als psychoses, depressie, angst etc. kunt u terecht bij de SPV. Johan Engels: “Soms begeleiden we cliënten een-op-een, soms coachen we de begeleiding of denken we met het team mee over de meest optimale bejegening van een client. Onze behandeling gaat altijd in samenwerking met de betrokken regiebehandelaar.”

Met de toegenomen vraag en de uitbreiding van het team van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen binnen Behandeling & Expertise van ORO, ontstaat inmiddels ook meer specialisatie binnen het team. “Bijvoorbeeld op het gebied van verslavingsproblematiek en kind en jeugd. Je merkt dat de drempel om ons te benaderen steeds lager wordt en dat is een goede zaak. Aanmelden van cliënten bij de SPV vindt plaats via de ambulante teams van ORO, gedragsdeskundigen, AVG arts of bijvoorbeeld de huisarts of een psychiater. Voor vragen rondom aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met behandeling@oro.nl of op nummer 0492 – 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur bereikbaar).

De SPV ondersteunt de behandeling van cliënten met psychiatrische problemen. Vooral als het gaat om complexe zorgsituaties vormt de SPV een belangrijke schakel tussen bijvoorbeeld gedragsdeskundige, psychiater en (AVG)-arts. De SPV werkt ‘outreachend’, waardoor de doelgroep, cliënten met complexe psychiatrische problematiek ín hun leefomgeving, beter bereikt wordt.

Copyright © 2021 ORO
Skip to content