ORO ORO
Lees Voor

Vroeghulp Zuidoost Brabant

Vroeghulp richt zich op kinderen tot acht jaar. De problemen waar ouders mee aankloppen zijn divers. Het kan gaan om vragen rondom gedrag, de motorische, verstandelijke, sociaal emotionele of zintuiglijke ontwikkeling, maar ook om problemen op opvoedingsgebied of bijvoorbeeld de spraak-taalontwikkeling. Voordeel van Vroeghulp is dat kennis en kunde uit verschillende werkvelden zijn gebundeld in een samenwerkingsverband.

Aanmelden vroeghulp

In onze regio is de aanmelding gecentraliseerd via de website www.vroeghulpzuidoostbrabant.nl. Rini Verbeek over die aanmeldingsprocedure: “Als ouders problemen signaleren of als een verwijzer denkt dat er wat aan de hand is, kan het aanmeldformulier op de website worden ingevuld. Van daaruit wordt altijd de betreffende gemeente ingeschakeld. Daar gaat een generalist of een Gezins- en Jongerencoach, afhankelijk van hoe een gemeente dat heeft ingericht, met de aanmelding aan de slag.”

Bespreking met ouders

De gemeentelijke hulpverlener neemt contact op met de ouders en samen zorgen ze voor een zo compleet mogelijk beeld; welke zorgen ervaren ouders precies, welke onderzoeken zijn al gedaan, wat constateert de peuterspeelzaal, de opvang of de school?

Daarna wordt het kind besproken in het Aanmeldteam Vroeghulp of in een groter, multidisciplinair team. Dat gebeurt in aanwezigheid van de ouders én de gemeentelijke hulpverlener die tijdens het totale proces als trajectbegeleider actief blijft.

Het Aanmeldteam bestaat, naast Rini Verbeek, uit twee jeugdartsen. Een van hen is Marja van den Elzen, jeugdarts van GGD Zuidoost Brabant. “Vaak wordt deze bespreking gevoerd in het multidisciplinair vroeghulpteam dat elke maand bij elkaar komt”, zegt zij. “In dat team zitten ook een kinderarts en specialisten van bijvoorbeeld Kentalis, Libra en de Combinatie Jeugdzorg. Samen bekijken we wat de beste weg voor dit kind en deze ouders is. Welke aanvullende diagnostiek eventueel nodig is, welke organisatie het beste kan ondersteunen.”

Korte lijntjes

Volgens Rini Verbeek zijn de lijntjes in de regio dusdanig kort dat kinderen snel en goed geholpen kunnen worden. Toch lijkt de bekendheid van Vroeghulp Zuidoost Brabant niet overal even groot. Met als gevolg dat soms pas op latere leeftijd een goede diagnose wordt gesteld en de juiste hulp wordt ingezet. Snelle basisdiagnostiek is belangrijk om een goed beeld te krijgen. Op dat gebied heeft ORO onlangs een hiaat in de markt gevuld. Rini: “Ouders zijn op zoek naar duidelijkheid. Ze willen daarbij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Vanuit de kennis die ORO heeft over de brede ontwikkelingsproblematiek bij jonge kinderen, is ORO gestart met Diagnostiek bij het jonge kind.”

“Ouders zijn op zoek naar duidelijkheid. Ze willen daarbij niet van het kastje naar de muur worden gestuurd”

Hoe eerder, hoe beter

Vroeghulp Zuidoost Brabant is door de stelselwijzigingen misschien wat uit beeld geraakt bij scholen, kinderopvangorganisaties, maar mogelijk ook bij huisartsen. En dat is jammer, daarover zijn Rini en Marja het eens. “Als er zorgen zijn rondom de ontwikkeling, als het niet goed gaat of lijkt te gaan, schakel Vroeghulp in. Hoe eerder er een eind komt aan onzekerheid bij ouders en hoe eerder eventuele behandeling en ondersteuning wordt ingezet, des te beter het is.”

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

    Copyright © 2021 ORO
    Skip to content