ORO ORO
Lees Voor

Doorontwikkeling & Onderzoek

Doorontwikkeling aanbod

Met haar expertiseprogramma’s investeert Behandeling & Expertise blijvend in de ontwikkeling, toepassing, onderhoud en borging van de voor deze cliënten benodigde bijzondere kennis en/of deskundigheid om doelgerichte en samenhangende zorg te kunnen bieden.
Het is een manier van multidisciplinaire samenwerking waarin de doorontwikkeling van de expertiseprogramma’s en aandachtsgebieden centraal staat.
Daar waar nodig zoeken we de kennis en kunde op in samenwerking met andere organisaties. Wij benaderen de cliënt en zijn/haar hulpvraag altijd vanuit de gehele context van zijn/haar leefsysteem, waarbij we de externe- en persoonlijke factoren van de cliënt in acht nemen.

Onderzoek

Behandeling & Expertise investeert blijvend in de ontwikkeling, toepassing, onderhoud en borging van de voor deze cliënten benodigde bijzondere kennis en/of deskundigheid om doelgerichte en samenhangende zorg te kunnen bieden. Hierbij zijn betrokkenheid bij (wetenschappelijk) onderzoek en/of innovatie en onderwijs/ scholing van belang. De expertise van Behandeling & Expertise wordt zichtbaar gemaakt binnen en buiten de organisatie, kennis en kundigheid worden op peil gehouden en innovaties die voortvloeien uit deze expertise worden geïmplementeerd binnen Behandeling & Expertise.

Wat doen we al?

Medewerkers van Behandeling & Expertise nemen deel aan verschillende onderzoeksprojecten. Het gaat hierbij om de volgende onderzoeken:

 • SEO-verkort – Ontwikkeling en onderzoek naar de verkorte vragenlijst schaal emotionele ontwikkeling vanuit het Europese samenwerkingsverband NEED (Network of Europeans on Emotional Development)
 • (Be)Leef in de wijk – Dit onderzoeksproject vanuit KenVak richt zich op de vraag van vaktherapeuten hoe en in welke vorm zij in of rondom de leefomgeving van mensen met een lichtverstandelijke beperking (samen met teams zoals FACT-teams) een bijdrage kunnen leveren
 • Interventies in ouder-kind – gehechtheid Online onderzoek rond interventies in ouder-kind gehechtheid bij kinderen met ernstige beperkingen. Promotieonderzoek vanuit de KU Leuven
 • Medische richtlijn down syndroom – Ontwikkeling van richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het downsyndroom (ZonMw project vanuit Radboudumc /Dichterij)
 • De invloed van de ziekte van Alzheimer op slaap bij volwassenen met Downsyndroom – Het belangrijkste doel van deze studie is inzicht te krijgen in het voorkomen (de prevalentie) van slaapstoornissen bij volwassenen met Downsyndroom en dementie (Radboudumc / Kempenhaeghe)
 • IMRO (Interactie Methodiek Relationele Ontwikkeling)

Daarnaast is Behandeling & Expertise betrokken bij de volgende samenwerkingsverbanden:

 • EVB+ kennisplatform – Dit Kennisplatform richt zich specifiek op mensen met een Ernstig Verstandelijke Beperking en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (EVB+). Het Kennisplatform EVB+ is opgericht om professionals te verbinden die dagelijks betrokken zijn bij mensen met EVB+. Het kennisplatform biedt een netwerk om kennis en ervaringen te verbinden, te delen en verder te ontwikkelen.

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

  Copyright © 2021 ORO
  Skip to content