ORO ORO
Lees Voor

Expertiseprogramma’s

Bij Behandeling & Expertise zetten wij ons continu in om de producten en diensten voor diverse doelgroepen een stap verder te ontwikkelen op het gebied van zorg, kennisdeling en expertiseontwikkeling in de vorm van onderzoek en onderwijs. Onze behandelaren werken vanuit een multidisciplinaire en integrale benadering en werken vanuit hun kennis en expertise nauw met elkaar samen en vullen elkaar aan.
Daar waar nodig zoeken we de kennis en kunde op in samenwerking met andere organisaties. Wij benaderen de cliënt en zijn/haar hulpvraag altijd vanuit de gehele context van zijn/haar leefsysteem, waarbij we de externe- en persoonlijke factoren van de cliënt in acht nemen. 

Vanuit Behandeling & Expertise bieden wij diagnostiek, behandeling en begeleiding aan o.a. de volgende expertiseprogramma’s:

 • Kind & Jeugd
  We zijn er voor alle kinderen en jeugdigen waarbij de ontwikkeling ‘anders’ verloopt én, heel nadrukkelijk, ook voor de ouders en het netwerk rondom deze groep. Samen werken we aan doelen en aan een perspectief, waarbij we uitgaan van de wensen van de cliënt en zijn of haar omgeving. Het proces van diagnose tot en met behandeling geven we zo dicht mogelijk bij of in het gezin vorm. De accenten in de zorg en ondersteuning verschillen per leeftijdsgroep. Zo spelen bij jonge kinderen procesdiagnostiek en vroegbehandeling een grotere rol, terwijl we ons bij jongeren meer richten op het meedoen, het volwaardig participeren in de samenleving. Op deze manier bieden we een passend zorgaanbod in elke levensfase. Binnen ORO hebben we een team dat bestaat uit verschillende disciplines en specialismen, die jou ondersteunt in dit proces.
 • LVB
  Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn een snelgroeiende groep kwetsbaren in onze samenleving. Of iemand een licht verstandelijke beperking heeft, is niet altijd direct zichtbaar. Ons aanbod is gericht op het weerbaar maken van deze doelgroep en hen te ondersteunen om zo volwaardig mogelijk deel  te nemen aan het dagelijks leven. Wij bieden een divers aanbod op het gebied van diagnostiek, behandeling, consultatie en deskundigheidsbevordering. Onze gespecialiseerde behandelaren hebben een ruime ervaring in diagnostiek en behandeling bij cliënten met een licht verstandelijke beperking. Zij werken multidisciplinair en nauw samen met cliënten, hun familie en omgeving, andere organisaties/instanties en begeleiders. Daarnaast hebben wij ook kennis en aanbod op het gebied van middelengebruik.
 • Autisme
  Alle mensen met autisme ervaren op een eigen manier in meer of mindere mate beperkingen en problemen. Soms ervaart alleen de omgeving dat iemand ‘anders’ is. Onze gespecialiseerde behandelaren richten zich vooral op het vergroten van de competities van mensen met autisme. Doel is om uiteindelijk zo zelfstandig te kunnen functioneren. Bij cliënten met autisme wordt het hele cliëntsysteem betrokken; de cliënt en zijn hulpvraag worden steeds gezien in de context van de directe leefomgeving. Er is nadrukkelijk ook veel aandacht voor de hulpvragen van familieleden en naaste omgeving. Ons aanbod richt zich op diagnostiek, behandeling, begeleiding, consultatie/advies en scholing.
 • NAH
  NAH verstoort de levenslijn van mensen die ermee te maken krijgen. Plotseling is er een leven vóór en een leven ná het hersenletsel. De gevolgen van hersenletsel op zowel de cliënt als zijn of haar omgeving verschillen per persoon. Daarom bieden we een aanbod op maat. Wij ondersteunen cliënten met NAH op een bijzonder breed terrein. Hierbij kun je denken aan het leren omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel, zoals motorische beperkingen, vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen en psychische problemen. Diverse medische en paramedische disciplines werken integraal samen op het gebied van het verlies en de training en onderhoud van vaardigheden, acceptatie van de beperkingen, aanpassingen in het dagelijkse leven, het omgaan met bijvoorbeeld energieafname en het brede gebied dat de emotionele impact bij zowel cliënten en naasten omvat. Uiteraard bieden wij ook consultatie en interventies aan die gericht zijn aan op de omgeving van de cliënt, zoals psycho-educatie en vaardigheidstrainingen.
 • Seksualiteit
  Seksualiteit heeft een belangrijke plaats heeft in het leven van iedereen, zo ook bij kwetsbare mensen. Ons Expertiseprogramma Seksualiteit is voor kinderen en volwassenen  en hun ouders die vragen en/of problemen hebben op het gebied van seksualiteit. Ons expertteam bestaat uit seksuologen en indien nodig worden er andere deskundigen betrokken bij het team, zoals een Arts Verstandelijk gehandicapten, therapeuten, consulent seksuologie en gedragsdeskundigen. Ons aanbod richt zicht op observatie, diagnostiek en behandeling in alle facetten van de seksuele ontwikkeling.

Voor de ontwikkeling, toepassing, onderhoud en de borging van het expertiseprogramma is het expertteam, een multidisciplinair team van professionals met specifieke kennis op het gebied van deze doelgroep, verantwoordelijk.

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

  Copyright © 2021 ORO
  Skip to content