ORO ORO
Lees Voor

Ervaringsdeskundigheid: Cello en ORO delen hun ervaringen

Ervaringsdeskundigheid: in de sector van mensen met een verstandelijke beperking maakt men steeds meer gebruik van ervaringsdeskundigen. Dat zijn mensen die cliënt zijn bij bijvoorbeeld ORO. Door anderen te vertellen over hun leven en wat hun dromen zijn, helpen ze anderen. Zoals studenten die bijvoorbeeld later in deze sector willen gaan werken, maar ook andere cliënten, medewerkers, leidinggevenden en managers. Door hun ervaringen te delen, maken ze de zorg beter. Afgelopen maand gaven ervaringsdeskundigen van Cello en ORO een presentatie aan het Consortium Ervaringsdeskundigheid. Deze keer stond een bijzonder project centraal: de uitwisseling met het Roemeense dagcentrum Rafaël. In 2007 al ontstond het eerste, voorzichtige contact tussen Cello en Rafaël. Dat contact intensiveerde en in 2017 haakte ook ORO aan. Vorig jaar ging een groep ervaringsdeskundigen van ORO en Cello samen op bezoek naar Roemenië, dit jaar vond het tegenbezoek plaats. Martien (ORO) en Michelle (Cello) vertelden erover aan de hand van enkele korte filmpjes.

ervaringsdeskundigheid

Niet gewend

De ervaringsdeskundigen laten zien dat er grote verschillen zijn in de manier waarop met mensen met een beperking wordt omgegaan. “Ik heb autisme. Toen ik op een hogeschool in Roemenië daarover vertelde, vonden die studenten dat heel raar. Dat waren ze niet gewend, die openheid. Ik realiseerde me wel dat we in Nederland de kans krijgen om veel zelfstandiger te worden en dat de begeleiding en bijvoorbeeld de huisvesting veel beter is.”
Michelle had tijdens de reis samengewerkt met een Roemeens meisje. “Ondanks het taalprobleem konden we toch best goed communiceren”, vertelde ze. “We hebben samen gezwommen. Eerst durfde ze het helemaal niet, maar na een tijdje werd ze heel ontspannen. Ze vertrouwde me. Dat vond ik heel bijzonder.”

Dromen

De begeleiders van de twee organisaties gaven nog aan dat het de bedoeling is dat het onderlinge contact geïntensiveerd wordt. Er zijn plannen om ook stages te organiseren voor studenten van het ROC en om bij te dragen aan de aanschaf van een rolstoelbus, waar erg veel behoefte aan is in Roemenië. “Die mensen daar dromen van een mooie woon- en werkplek”, vertelde Martien. “Als wij daar, door onze kennis en ervaring te delen, een bijdrage aan kunnen leveren, zou dat heel mooi zijn.”
In die slotconclusie konden de aanwezigen zich wel vinden. De ervaringsdeskundigen van Cello en ORO beloofden het consortium op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

In het Consortium Ervaringsdeskundigheid werken negen zorgorganisaties, Fontys en CZ samen met als doel de toegevoegde waarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid, zowel in de eigen organisatie als daarbuiten, te faciliteren, te benutten en te verbreden.

Deel met je vrienden!

Copyright © 2022 ORO
Skip to content