ORO ORO
Lees Voor

Ernstig meervoudige beperking

Mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) hebben ernstige lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Een laag IQ en een functioneren dat te vergelijken is met een peuter van twee jaar. Voor hun levensgeluk zijn deze mensen in grote mate afhankelijk van hulp. ORO biedt deze hulp. Deskundig, betrokken, warm én met oog voor de altijd aanwezige talenten van ieder uniek mens. Wij denken dat ook mensen met een ernstige beperking kunnen en willen groeien. Op hun manier, in hun tempo en in een sfeer, benadering en omgeving die aan hen is aangepast.

24-uurs zorg

Mensen met EMB hebben meestal 24 uur per dag intensieve zorg nodig. Omdat ze veel moeite hebben met communiceren is het vaak een ingewikkelde zoektocht naar de best passende ondersteuning. Wat wil jij, waar word jij gelukkig van, hoe wil je graag geholpen worden? Een team van Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO, waaronder gedragsdeskundigen en gespecialiseerde medici en paramedici begeleidt onze medewerkers in de woningen en bij de dagbesteding.

Zorg voor naasten

Ouders en familie vormen het vertrouwde baken voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. ORO realiseert zich dat dit vaak ook een grote belasting vormt voor de gezinnen en de naasten. Daarom ondersteunen we de cliënten, maar hebben we ook oog en oor voor het netwerk rondom die cliënten. Dat doen we op de eerste plaats door goede, passende zorg en ondersteuning te bieden. Bij je thuis of op een van onze locaties in de buurt. En altijd passend bij elke unieke mens. Daarnaast bieden we onder andere logeeropvang en gerichte gespreksgroepen en trainingen.

Verschillende woonvormen

Zelfstandig wonen is voor mensen met EMB geen optie. Toch komt er wel een moment dat het beter is om het ouderlijk huis te verlaten. ORO heeft verschillende woonvormen waar mensen met EMB kunnen wonen. Samen met de ouders kijken welke plaats het beste past. En natuurlijk beslis je als ouder mee over hoe de zorg wordt ingevuld en wat je graag zelf blijft doen.

Ouderinitiatief

In de afgelopen jaren hebben wij op diverse plaatsen ervaring opgedaan met het begeleiden van ouderinitiatieven. Dit zijn groepen ouders die samen voor hun kinderen een woonvorm willen opzetten. Wij kunnen deze initiatieven vanaf het eerste moment ondersteunen. Na de realisatie zijn wij natuurlijk graag bereid om -mede- invulling te geven aan de zorg- en ondersteuningsvragen in de nieuwe woonvorm. Maar … jij bepaalt!

Dagbesteding

Diverse dagbestedingscentra zijn speciaal ingericht voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. Het accent bij deze vorm van dagbesteding ligt op een sfeervolle daginvulling. Wat vind jij leuk en waar word jij gelukkig van? Lekker in de natuur, bij de dieren, lekker snoezelen, muziek, zwemmen of creatief bezig zijn? Het kan allemaal.

Heb je een vraag?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

    Copyright © 2022 ORO
    Skip to content