Kwaliteit

Kwaliteitsrapportage

Vanaf verslagjaar 2017 schrijft elke VG-organisatie een kwaliteitsrapportage. Dit vloeit voort uit het Landelijk kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Hier vind je onze uitgebreide kwaliteitsrapportage 2022 en de cliëntversie van 2022.
In de rapportage maken we de verschillende aspecten van kwaliteit van zorg en dienstverlening zichtbaar. Ook laten we zien aan welke verbeteracties we werken. Deze verbeteracties zijn opgesteld mede naar aanleiding van waardevolle feedback vanuit interne en externe stakeholders.

Dit vind ik ervan

Om cliëntervaringen te meten maakt ORO gebruik van het instrument ‘Dit vind ik ervan’. Elke cliënt heeft jaarlijks een gesprek met een medewerker over kwaliteit. Middels een onderzoekende dialoog komen medewerkers erachter wat een cliënt vindt van de onderwerpen die voor hem/haar belangrijk zijn. De cliënt bepaalt zelf waar hij of zij het over wil hebben. Er zijn 10 punten waar dit gesprek over kan gaan: gevoel, lijf, familie, vrienden & kennissen, meedoen, hulp, huis, doen, kiezen en veilig voelen. De medewerker vraagt de cliënt het onderwerp te scoren en of er verandering gewenst is. De uitkomsten van het gesprek kunnen gebruikt worden tijdens de jaarlijkse evaluatie. Als de cliënt zichzelf niet kan verwoorden dan wel uiten, is er een gesprek met een verwante. Het gesprek ‘Dit vind ik ervan’ sluit goed aan bij de Supportgericht Werken methodiek van ORO. De ingevulde vragenlijsten leveren naast informatie over wat de cliënt wenst ook informatie op wijk- en ORO-niveau waarmee we onze zorg en ondersteuning kunnen verbeteren.

Uitkomst

In 2020 is ervoor gekozen om binnen een aantal locaties met alle cliënten een DVIE gesprek te voeren in plaats van met alle cliënten van alle locaties. Hieronder volgen de resultaten op basis van 84 gesprekken middels ‘ik vertel’ en 125 gesprekken middels ‘ik zie’, voornamelijk vanuit zeven locaties.

Bij de vragenlijst ‘ik vertel’ kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • De categorieën ‘familie’ en ‘vrienden & kennissen’ scoren respectievelijk hoog in aantallen ‘top’ en ‘goed’. Hier heeft men dan ook weinig behoefte aan verandering.
  • De score ‘matig’ wordt het meest gegeven ten aanzien van ‘lijf’. Categorie ‘lijf’ scoort dan ook het hoogste op behoefte aan verandering.
  • Men zou ook graag verandering zien op ‘gevoel’ en ‘huis’.
  • Familie wordt veruit gezien als het belangrijkste thema.

Bij de vragenlijst ‘ik zie en ik vertel’ kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • ‘Familie’ scoort ook hier het hoogste op aantal ‘top’.
  • ‘Huis’ scoort in deze vragenlijst het hoogste op ‘goed’.
  • ‘Lijf’ en ‘meedoen’ zijn de twee thema’s die het hoogste score op ‘matig’.
  • ‘Gevoel’ en ‘lijf’ zijn de onderwerpen waar de meeste verandering gewenst is. ‘Meedoen’ komt niet zozeer terug in de thema’s waar verandering gewenst is, terwijl er wel een hoge score op matig is.
  • ‘Familie’ en ‘veilig voelen’ worden als belangrijkste thema’s gezien.

ISO

ORO heeft sinds 2019 het ISO9001-certificaat. Hiermee laten we zien dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening op orde is. Het ISO9001-certificaat is drie jaar geldig, waarbij ieder jaar de kwaliteit van zorg (op onderdelen) opnieuw wordt getoetst door een externe organisatie, Lloyds Registers Quality Assurance (LRQA). Na drie jaar volgt een hercertificering. Bij goede kwaliteit wordt het ISO9001-certificaat opnieuw voor drie jaar uitgegeven.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ – instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hier vind je het goedgekeurd kwaliteitsstatuut van ORO.

Certificaat brons Milieuthermometer Zorg

Milieu Platform Zorgsector heeft ORO op 14 september 2023 voor vijf locaties het certificaat niveau brons van de Milieuthermometer Zorg toegekend. Dit certificaat is geldig voor 3 jaar en elk jaar wordt gecontroleerd of de locaties nog voldoen aan de gestelde eisen.

Heb je een vraag?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

* geeft verplichte velden aan

Jouw gegevens

Jouw vraag of opmerking

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Lees Voor
Ga naar de inhoud