ORO ORO
Lees Voor

Kwaliteit

Elke cliënt heeft jaarlijks een gesprek met een medewerker over kwaliteit. De cliënt bepaalt zelf waar hij of zij het over wil hebben. Er zijn tien punten waar dit gesprek over kan gaan: gevoel, lijf, familie, vrienden & kennissen, meedoen, hulp, huis, doen, kiezen en veilig voelen. Als de cliënt zichzelf niet kan verwoorden dan wel uiten, is er een gesprek met een verwante.

Dit vind ik ervan

We noemen dit gesprek ‘Dit vind ik ervan’, een onderzoeksmethode waarmee we erachter komen wat onze cliënten belangrijk vinden. De medewerker vraagt de cliënt het onderwerp te scoren en of er verandering gewenst is. Deze twee punten én een korte samenvatting van wat de cliënt ervan vindt, noteert de medewerker in een vragenlijst die aan het Persoonlijk Plan is gekoppeld. De uitkomsten van het gesprek kunnen zo weer gebruikt worden tijdens de jaarlijkse evaluatie.
Deze vragenlijsten leveren ook op wijk- en ORO-niveau informatie op waarmee we onze zorg en ondersteuning kunnen verbeteren.

ORO is medio 2017 gestart met deze manier van onderzoek doen. Omdat het onderdeel is van de jaarevaluaties, heeft nog niet elke cliënt een dialoog gehad. In totaal zijn er in 2017 97 gesprekken afgerond en zijn er zo’n 120 gestart. Het is de bedoeling dat in 2018 met elke cliënt dan wel verwante een dialoog is geweest. Ook wordt in 2018 onderzocht of we door goed te observeren deze ‘dialoog’ kunnen voeren met cliënten die zich niet verbaal uiten.

Uitkomst

Een eerste analyse van de uitkomst van de gesprekken levert het volgende beeld op:

 • De score ‘goed’ komt het meest voor. Er zijn geen uitschieters naar ‘Top’ of ‘slecht’. ‘Slecht’ wordt sowieso weinig gescoord. ‘Top’ en ‘matig’ komen vaker voor;
 • Een score van ‘goed’ wil nog niet zeggen dat er geen verandering gewenst is en een score van ‘slecht’ wil nog niet zeggen dat er wél verandering gewenst is. Dit is geheel aan de cliënt om te bepalen;
 • Een kleine greep in uitspraken:
  • Uitspraak score ‘top’ – gevoel: Ik voel me goed want ik ben blij dat ik zelfstandig woon. Ik ben baas over mijn eigen huis. Ik kan doen wat ik wil en niemand hoeft iets te zeggen. Ik kan zelf beslissen of ik muziek ga luisteren of tv ga kijken. Ik bepaal zelf waar ik naar kijk op de tv. Ik kan ook rekening houden want ik zet het geluid niet te hard aan. Als ik iets lekkers wil pakken dan doe ik dat. Ik ben blij dat jullie naar mij geluisterd hebben dat ik in een appartement kan wonen. Jullie hebben goed gekeken. Ik ben superblij.
  • Uitspraak score ‘goed’ – gevoel: Met mij gaat het goed, beter dan toen ik nog thuis woonde. Ik wil nu even rust en dan zien wij weer verder.
  • Uitspraak met score ‘matig’ – familie: Het is jammer dat mijn zus niet op mijn verjaardag kon komen, ze was ziek.
  • Uitspraak met score ‘slecht’ – meedoen: Het is erg moeilijk om contact te maken in de buurt, zeker als je in een rolstoel zit. Doordat haar spraak traag en moeilijk te verstaan is, is een groet/ gesprek “onderweg” ook niet mogelijk. Ze kan niet zelf op pad gaan dus komt alleen met begeleiding buitens huis. 
  • Alle uitspraken kunnen weer een aanleiding zijn voor een verandering of verbetering. Als de cliënt dat wenst. Wat eraan gedaan wordt komt terug in de jaarevaluatie. Het gaat erom dat cliënten zich gehoord voelen.

ISO

ORO heeft sinds 2019 het ISO9001-certificaat. Hiermee laten we zien dat de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening op orde is. Het ISO9001-certificaat is drie jaar geldig, waarbij ieder jaar de kwaliteit van zorg (op onderdelen) opnieuw wordt getoetst door een externe organisatie, Lloyds Registers Quality Assurance (LRQA). Na drie jaar volgt een hercertificering. Bij goede kwaliteit wordt het ISO9001-certificaat opnieuw voor drie jaar uitgegeven.

Kwaliteitsrapportage

Vanaf verslagjaar 2017 schrijft elke VG-organisatie een kwaliteitsrapportage. Dit vloeit voort uit het Landelijk kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Hier vind je onze kwaliteitsrapportage 2020 en de cliëntversie van de kwaliteitsrapportage 2020. In de rapportage maken we de verschillende aspecten van kwaliteit van zorg- en dienstverlening zichtbaar. Ook laten we zien aan welke verbeteracties we werken. Deze verbeteracties zijn opgesteld mede naar aanleiding van waardevolle feedback vanuit interne en externe stakeholders.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hier vindt u het goedgekeurd kwaliteitsstatuut van ORO.

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

  Copyright © 2022 ORO
  Skip to content