ORO ORO
Lees Voor

Organisatie

Raad van Bestuur

De dagelijkse leiding van ORO is in handen van de Raad van Bestuur. Sinds 2012 bestaat die Raad uit één bestuurder, Jan Roelofs. Zijn belangrijkste ambitie is het bouwen van een organisatie die het geluk van kwetsbare mensen in alle opzichten centraal stelt. Luisteren naar de cliënt en naar de cliëntvertegenwoordigers én een volwaardige samenwerking met hen aangaan, noemt hij daarbij als belangrijke voorwaarde.

Vanaf 2010 heeft ORO zich ontwikkeld tot een ondernemende zorgorganisatie die zich helemaal richt op het welbevinden en het geluk van mensen met een verstandelijke beperking. Een organisatie die het verschil kán en wil maken voor onze doelgroep. De inhoudelijke uitgangspunten daarvoor zijn terug te lezen in ons meerjarenbeleidsplan KANS.

Jan Roelofs ORO

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van ORO. De ORO organisatie voldoet aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering. Zoals is vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer Anne Jonkman (voorzitter)
  • De heer ir. Robert Gradus (vicevoorzitter)
  • Mevrouw drs. Marlies Dokter (lid)
  • De heer Dirk Jan Jacobs Msc RA RO EMIA (lid)
  • Mevrouw ir. Elphi Nelissen (lid)
  • Mevrouw dr. Maryanne Schlösser (lid)

Maak kennis met voorzitter Anne Jonkman in het interview uit de OROskoop van september 2020.

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg heeft een Kwaliteitsscore kaart gepubliceerd. Via deze link kunt u de scores zien van de Raad van Toezicht van ORO.
Heeft u vragen of opmerkingen aan de Raad van Toezicht? Laat het weten via raadvantoezicht@oro.nl.

Officiële documentatie bestuur ORO Organisatie

Copyright © 2022 ORO
Skip to content