Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Anne Jonkman (66) is sinds kort voorzitter van de Raad van Toezicht van ORO. Maar wat is een Raad van Toezicht eigenlijk? En wat doet zo’n raad? We spreken de nieuwe voorzitter vlak voor een van zijn eerste vergaderingen. Zijn meest verrassende uitspraak? “Ik wil vooral niet in de weg lopen.”

Een Raad van Toezicht (RvT) heeft drie belangrijke functies. Op de eerste plaats houden de leden toezicht op het bestuur en op de tweede plaats fungeert de raad als een adviesorgaan voor datzelfde bestuur. De derde functie is het aanstellen van de Raad van Bestuur. Om goed te kunnen adviseren zitten er altijd mensen vanuit verschillende achtergronden in een Raad van Toezicht. Mensen met juridische kennis, financiële experts of bijvoorbeeld mensen met verstand van de bouwwereld. Bij ORO zitten er natuurlijk ook mensen in met deskundigheid van de zorg. Leden van een RvT krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden, maar het is niet hun hoofdfunctie. Ze komen periodiek bij elkaar, samen met Jan Roelofs, de bestuurder van ORO. Daarnaast verrichten ze hun werkzaamheden onder meer als lid van diverse commissies. De Raad van Toezicht van ORO gaat ook met enige regelmaat op bezoek op een van de locaties.

Toeval

Voor Anne Jonkman is de zorgwereld niet vreemd. Integendeel. De Drentse boerenzoon werkte na zijn studie Medicijnen tien jaar in Afrika, eerst als tropenarts en later gaf hij onder andere leiding aan een academisch ziekenhuis in Malawi. Bij terugkeer in Nederland werkte hij als bestuurder en/of directeur bij verschillende ziekenhuizen en ook op dit moment is hij nog adviseur in met name de ziekenhuiswereld. De VG-sector, de sector dus waarin ORO actief is, kende hij nog niet. Vanwaar dan deze stap? “Zoals vaak”, lacht hij, “door het toeval. Ik werd gewezen op de vacature voor voorzitter van de Raad van Toezicht en omdat ik deze sector nog niet goed kende was ik nieuwsgierig en raakte vrij snel enthousiast. Dat enthousiasme werd nog groter toen ik de mensen hier sprak en zeker toen ik de missie van ORO las. ‘Kwetsbare mensen gelukkig maken’. Ik geloof niet dat ik ooit een betere en duidelijker missie heb gezien. In gesprekken met de cliëntenraad en bijvoorbeeld met de OR voelde ik ook meteen de waardering en de warmte waarmee mensen over ORO spraken. Het voelde gelijk goed.”

Minstens een 9

De waarde van zijn rol wil de bescheiden Drentse boerenzoon niet te groot maken, zo blijkt bij deze eerste kennismaking. “Als het goed gaat, moet je vooral niet teveel in de weg lopen. Als ORO vandaag een 9 als rapportcijfer haalt, wil ik dat dat cijfer de komende jaren minstens een 9 blijft. Wat daarvoor nodig is? Een continue groei. Stilstand is achteruitgang. De 9 van vandaag is zonder ontwikkeling over een paar jaar nog maar een 7,5, en weer wat later een 6-min. Het is een taak van de RvT dat we daarop toezien, maar als het goed gaat doen we dat vanuit de schaduw. De organisatie moet zo ingericht zijn dat de mensen het beste en het maximale uit zichzelf kunnen halen. Je moet goede mensen goed laten zijn, ijverige mensen ijverig en slimme mensen slim. Wij moeten daarbij goed voor de bestuurder zorgen door hem adequaat te adviseren, maar we moeten hem er ook op aanspreken als we dat nodig vinden. Vroeger was de zorg vooral liefdadigheid, tegenwoordig is het een bedrijfstak. Kwetsbare mensen duurzaam gelukkig maken kan alleen als je ook zwarte cijfers schrijft.” En de medewerkers spelen daarin een hoofdrol? Anne Jonkman: “Absoluut. Zonder gelukkige medewerkers krijg je geen gelukkige cliënten. Die focus op je medewerkers is enorm belangrijk.”

Samenstelling Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat naast voorzitter Anne Jonkman uit de volgende mensen:

Marlies Dokter
Dirk Jan Jacobs
Elphi Nelissen
Maryanne Schlösser

Leuk verhaal?

Deel het met je vrienden!

Wellicht ook interessant

Inspirerende bijeenkomst Palliatief consultatieteam

Lees het complete verhaal Lees het verhaal
Lees Voor
Ga naar de inhoud