ORO ORO

ANBI

ORO is een zorgorganisatie met ANBI-status. Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkzaamheden van de organisatie of ORO als ANBI geregistreerd mag staan. Zeker voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van je inkomstenbelasting kun je giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals ORO.

Gegevens ANBI

Naam: Stichting ORO

RSIN nummer: 002821618

Contactgegevens: Klik hier voor onze contactgegevens

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden: De heer Jan Roelofs – Directeur/bestuurder. Zie Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Beloningsbeleid:  ORO kent een Beloningsbeleid conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Doelstelling: Zie artikel 2 van de Statutenwijziging ORO – 2019

Jaarverslag 2018: Lees hier het jaarverslag

Jaarrekening 2018: Bekijk hier de jaarrekening

Vrienden van ORO: De Stichting Vrienden van ORO ondersteunt projecten, activiteiten en diensten ten behoeve van de cliënten van ORO.

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO Entree. Bel: 0492 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur) of vul onderstaand formulier in. Wij begeleiden je bij jouw vragen en wensen.

Copyright © 2020 ORO