Cliëntmedezeggenschap

U bevindt zich hier: Home | Over ORO | Medezeggenschap

Cliëntmedezeggenschap

De mening van cliënten, ouders, familieleden en vrijwilligers over onderwerpen zoals veilig wonen, werken, eten en drinken, vinden we erg belangrijk. Samen met hen praten we over deze onderwerpen binnen de wijkraden en met de centrale cliëntenraad. Deze raden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. De adviezen proberen we zo veel mogelijk uit te voeren. Alle adviezen en opmerkingen van de wijkraden en de Centrale Cliëntenraad zijn voor ons waardevol. We gebruiken ze om ons werk nog beter te doen.

Wijkraden

Binnen het werkgebied van ORO zijn ongeveer 20 wijken, iedere wijk heeft een wijkraad. Deze wijkraad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar. De wijkmanager sluit tenminste twee keer per jaar aan bij deze vergaderingen.

De centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkraden. Elke twee maanden overlegt de centrale cliëntenraad met de bestuurder van ORO. De onderwerpen die door de centrale cliëntenraad worden besproken hebben vaak betrekking op meerdere wijken.

Overleg met cliënten

Cliënten die niet in de wijkraad zitten, maar toch graag met anderen praten over wat zij belangrijk vinden in de wijk, kunnen deelnemen aan het cliëntenoverleg. Een cliëntcoach ondersteunt dit overleg en helpt cliënten met de voorbereiding. Bovendien geeft de cliëntcoach in begrijpelijke taal uitleg over moeilijke onderwerpen aan cliënten.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Neem gerust contact op via 0492-530053 of per mail via CCR@oro.nl.