ORO ORO
Lees Voor

18 jaar, wat verandert er?

Op het moment dat je 18 jaar wordt, ben je volgens de wet meerderjarig en officieel volwassen. Je mag dan zelf beslissingen nemen. Er veranderen ook een aantal dingen. Zo kan je eigen bijdrage voor zorg of wonen hoger worden en kun je recht hebben op een uitkering. Op deze pagina zetten we het op een rijtje.

Wettelijke vertegenwoordiging

Soms begrijpt iemand met een verstandelijke beperking niet voldoende wat de gevolgen van een beslissing zijn. Hulp van bijvoorbeeld een ouder of familielid is dan gewenst of nodig. Het is belangrijk dat deze hulp formeel geregeld is, zodat deze persoon beslissingen mag nemen. Dit noemt men ‘wettelijke vertegenwoordiging’. Er zijn verschillende vormen van wettelijke vertegenwoordiging, zoals bewindvoerder, mentor en curator. Een rechter benoemt de wettelijke vertegenwoordiger. Meer informatie hierover is te vinden op: Curatele, bewind en mentorschap | Rijksoverheid.nl

ORO organiseert één tot twee keer per jaar een informatiebijeenkomst over het thema wettelijke vertegenwoordiging. De eerstvolgende is op dinsdag 8 februari 2022 in Deurne. Wil je er graag bij zijn? Meld je dan aan.

Informatiebijeenkomst

  Aanmelden bijeenkomst

  Aanvragen wettelijke vertegenwoordiging

  Voor het aanvragen van een wettelijke vertegenwoordiging verwijzen we je graag door. Op deze pagina’s kun je ook het aanvraagformulier, de bereidverklaring en de akkoordverklaring vinden.

  Geldzaken

  Vanaf 18 jaar veranderen er een aantal zaken rondom financiën. Bekijk wat mogelijk voor jou van toepassing is.

  Bankrekening Je kan zelf een bankrekening openen.
  Heb je al een rekening bij een bank? Dan kan het zijn dat er wat verandert zodra je 18 jaar wordt. Je bank kan vertellen of en wat er verandert.
  Indicatie Jeugdwet Op het moment dat je 18 jaar wordt, stopt de financiering vanuit de Jeugdwet. Het is dan nodig om bij de gemeente een indicatie aan te vragen voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Veel gemeenten hebben daar een speciaal Wmo-loket voor. Zorg dat de aanvraag gedaan is voordat je 18 jaar bent.
  Indicatie PGB Bij een Wlz beschikking in PGB (Persoonsgebonden budget) veranderen de tarieven van kinder-tarief naar volwassenen-tarief. Ben je 18 jaar geworden en heb je nog geen wijzigingsformulier PGB van ORO ontvangen? Laat dit dan weten aan jouw contactpersoon van ORO.
  Studiefinanciering Zit je nog op school als je 18 jaar bent? Vraag dan een studiefinanciering aan bij DUO: www.duo.nl
  Bijstandsuitkering Zit je niet op school en heb je geen werk? Vraag dan een bijstandsuitkering aan bij Senzer vanaf de dag dat je 18 jaar bent.
  Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering heb je wel een DigiD nodig. Kijk voor meer informatie op: www.senzer.nl
  Wijziging eigen bijdrage Vanaf 18 jaar betaal je een eigen bijdrage voor de ontvangen zorg. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Als je weinig verdient kun je vrijstelling krijgen. Je hoeft de eigen bijdrage dan niet te betalen. Ben je benieuwd naar jouw situatie? Met de ‘Eigen bijdrage rekenhulp’ van het CAK kun je een berekening maken.
  Ook als je al een woonindicatie hebt en binnenkort ergens gaat wonen of al bij ORO woont, kan de eigen bijdrage hoger worden. Met dezelfde ‘Eigen bijdrage rekenhulp’ van het CAK kun je zien wat de eigen bijdrage dan is.

  Betaald werk of wat anders?

  Samen met jou, je ouders, je school en je contactpersoon van ORO kijken we naar de mogelijkheden na je schoolperiode. Als niet duidelijk is of je betaald werk kunt doen, kun je een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ aanvragen. Een arts van het UWV bepaalt dan of je betaald werk kunt doen of dat bijvoorbeeld dagbesteding beter bij jou past. Een ‘beoordeling arbeidsvermogen’ kun je aanvragen via het UWV. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl/arbeidsvermogen

  We kijken daarna samen wat voor soort werk of dagbesteding het beste bij jou past. Misschien is een van de leerwerkplekken bij ORO wel wat voor jou. De afdeling Ambitie van ORO kan samen met jou een passende plek zoeken.

  Donor worden

  Sinds juli 2020 staat iedereen automatisch in het zogenaamde Donorregister. In dat register staat of iemand na zijn dood donor wil zijn. Dat betekent dat iemand zijn of haar organen en weefsels aan iemand anders wil geven. Als je dit niet wilt of andere wensen hebt, kun je dit aanpassen via www.donorregister.nl. Hier heb je een DigiD voor nodig.
  Wil je meer informatie over orgaandonatie? Op deze internetpagina vertelt Steffie er meer over.

  DigiD aanvragen

  Bij veel (zorg)organisaties en de overheid heb je een DigiD nodig om via internet dingen te kunnen regelen. Met een DigiD bewijs je wie je bent en kun je makkelijk en veilig inloggen op een internetpagina van een organisatie. Je kunt een DigiD aanvragen via: www.digid.nl/aanvragen

  Werkboek voor cliënten

  In samenwerking met ervaringsdeskundigen en het Leerplein van ORO zijn er vele werkboeken beschikbaar, over verschillende thema’s. Zo ook rondom 18 jaar worden Wil je graag zo’n werkboek ontvangen? Laat het ons weten.

  Leerplein werkboek

   Aanvragen werkboek
   Copyright © 2021 ORO
   Skip to content