ORO ORO
Lees Voor

Autisme

Bij autisme of autismespectrumstoornis (ASS) verwerken de hersenen informatie op een andere manier. Je kunt aan de buitenkant niet zien dat iemand het heeft. Dat is soms fijn, maar soms ook heel lastig. Veel mensen begrijpen niet wat het is. Daarom voelen veel mensen met autisme zich onbegrepen.

Communicatie

Autisme is er in veel verschillende soorten. De problemen die mensen ervaren, hebben vooral te maken met de manier waarop prikkels verwerkt worden. En met de communicatie met anderen. De informatie die bij iemand met autisme binnenkomt, wordt wel eens vergeleken met het geluid van een orkest. Mensen zonder autisme horen een muziekstuk, waarin alle instrumenten samen een mooi geheel maken. Maar mensen met autisme horen allemaal verschillende instrumenten zonder het samenspel te herkennen. Ze kunnen de informatie die binnenkomt heel moeilijk op de juiste manier filteren. Het is moeilijk voor te stellen, dat begrijpen we.

Autismeteam

Begrip dat is het allerbelangrijkste als je samenwerkt en samenleeft met mensen met autisme. Bij ORO hebben we in de loop van de jaren hierover veel kennis opgebouwd. De basis daarvoor is een breed samengesteld Autismeteam dat onze medewerkers schoolt, adviseert en ondersteunt. Alle mensen met autisme  ervaren op een eigen manier in meer of mindere mate beperkingen en problemen. Soms ervaart alleen de omgeving dat iemand anders is. Onze gespecialiseerde behandelaren richten zicht vooral op het vergroten van de competities om de taken op de verschillende levensgebieden te kunnen vervullen en zo autonoom mogelijk te kunnen functioneren. Bij cliënten met autisme wordt het hele cliëntsysteem betrokken; de cliënt en zijn hulpvraag worden steeds gezien in de gehele context van zijn leefsysteem. Er is ook aandacht voor de hulpvragen van familieleden en de omgeving. De diagnosestelling is van essentieel belang voor het invullen van adequate zorg.

Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO

Mensen met autisme ervaren op een eigen manier in meer of mindere mate beperkingen en problemen. Soms ervaart alleen de omgeving dat iemand ‘anders’ is. De gespecialiseerde behandelaren van Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO, richten zich vooral op het vergroten van de competities van mensen met autisme. Doel is om uiteindelijk zo zelfstandig te kunnen functioneren. Bij cliënten met autisme wordt het hele cliëntsysteem betrokken; de cliënt en zijn hulpvraag worden steeds gezien in de context van de directe leefomgeving. Er is nadrukkelijk ook veel aandacht voor de hulpvragen van familieleden en naaste omgeving. Ons aanbod richt zich op diagnostiek, behandeling, begeleiding, consultatie/advies en scholing.

Wonen

Mensen met autisme hebben vaak moeite met het zelfstandig wonen. ORO begeleidt je hierin. We hebben speciale woonvormen waarin jongere mensen met autisme onder begeleiding zelfstandig wonen, maar we kunnen je ook thuis begeleiden.

Werken

Samen zoeken we ook naar de voor jou meest geschikte werkplek. In een bedrijf? Als jij dat wilt, zijn er zeker mogelijkheden. Soms met extra begeleiding van onze eigen jobcoaches, soms met goede ondersteuning vanuit het bedrijf. Ook hier staat jouw begeleidingsvraag centraal: Wat heb jij nodig om fijn te kunnen werken? Als werken in een bedrijf niet tot je mogelijkheden behoort, zijn er nog genoeg andere kansen. Bij onze dagbestedingsplaatsen zoeken we samen naar de meest ideale plaats om jouw talenten te ontwikkelen en in te zetten. Op creatief gebied, met de computer, als filmer, of misschien toch als arbeidskracht, maar dan in een omgeving die nog net wat meer bescherming biedt. Het kan allemaal.

Kwetsbaar

We realiseren ons dat mensen met autisme extra kwetsbaar zijn, maar we zien aan de andere kant ook de grote talenten en mogelijkheden. Het hoeft een gelukkig leven niet in de weg te staan. Samen kijken we hoe je zoveel mogelijk je eigen leven kunt inrichten. Waar kunnen we je helpen, waar wil je het alleen doen? Jij zit aan de knoppen, wij helpen af en toe met sturen.

Cursus

De cursus AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Voor ouders, partners, broers en zussen, professionals uit zorg en onderwijs, verenigingen en mensen uit het bedrijfsleven. Lees meer over deze cursus.

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

    Copyright © 2021 ORO
    Skip to content