ORO ORO
Lees Voor

ORO kwaliteitsrapportage 2020

ORO wil ‘kwetsbare mensen gelukkig maken’. Maar hoe doen we dat, slagen we daar in en waar moeten we nog aan werken? Dat is de kern van de kwaliteitsrapportage 2020.

Deze kwaliteitsrapportage neemt je mee langs de verschillende resultaatgebieden van ORO. Aan het eind van elk hoofdstuk staat het ‘Moment van de waarheid’. Hierin vindt een reflectie plaats op de resultaten: wat ging goed, wat kan beter, wat hebben we ervan geleerd en wat gaan we volgend jaar doen?

Zo bespreken we natuurlijk de waardering die cliënten en cliëntvertegenwoordigers hebben voor ORO, hoe dit gemeten wordt en wat we met de resultaten doen. We laten tevens zien hoe de organisatie zich heeft voorbereid op de implementatie van de Wet zorg en dwang. Daarnaast lees je ook hoe we onze missie en visie in stand gehouden hebben ten tijde van corona door te kijken naar wat wél mogelijk was.

De kwaliteitsrapportage sluit af met de feedback van de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de externe visitatie. We willen iedereen die hier aan bijgedragen heeft hartelijk danken voor de ideeën, reflecties en input. Daardoor kunnen we onszelf blijven ontwikkelen om kwetsbare mensen gelukkig te maken.

Lees hier de volledige kwaliteitsrapportage 2020.

Er is ook een cliëntversie beschikbaar. Daar lees de belangrijkste onderwerpen uit de uitgebreide versie in terug.

Deel met je vrienden!

Copyright © 2022 ORO
Skip to content