ORO ORO
Lees Voor

Medezeggenschap

Cliëntmedezeggenschap

Wat betekent medezeggenschap? Als cliënt of cliëntvertegenwoordiger van ORO kun je meepraten over het beleid. De mening van cliënten, ouders, familieleden en vrijwilligers vinden we belangrijk. Bijvoorbeeld over onderwerpen zoals wonen, werken, eten en drinken. Samen met hen praten we over deze onderwerpen binnen de wijkraden en met de centrale cliëntenraad. Deze raden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. De adviezen proberen we zo veel mogelijk uit te voeren. Alle adviezen en opmerkingen van de wijkraden en de centrale cliëntenraad zijn voor ons waardevol. We gebruiken ze om ons werk nog beter te doen.

Medezeggenschap

Wijkraden

Binnen het werkgebied van ORO zijn ongeveer 20 wijken, iedere wijk heeft een wijkraad. Deze wijkraad komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.
De wijkmanager sluit tenminste twee keer per jaar aan bij deze vergaderingen.

De centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkraden. Elke twee maanden overlegt de centrale cliëntenraad met de bestuurder van ORO. De onderwerpen die door de centrale cliëntenraad worden besproken hebben vaak betrekking op meerdere wijken.

Overleg met cliënten

Cliënten die niet in de wijkraad zitten, maar toch graag met anderen praten over wat zij belangrijk vinden in de wijk, kunnen deelnemen aan het cliëntenoverleg. Een cliëntcoach ondersteunt dit overleg en helpt cliënten met de voorbereiding. Bovendien geeft de cliëntcoach in begrijpelijke taal uitleg over moeilijke onderwerpen aan cliënten.

Wil je meer weten?

Voor vragen over medezeggenschap neem gerust contact op via 0492 – 53 00 53 of per mail via CCR@oro.nl.

Copyright © 2022 ORO
Skip to content