ORO ORO
Lees Voor

ORO werkt aan het milieu en tekent Green Deal Zorg Helmond/De Peel

Op 1 juli heeft ORO, samen met vier andere grote zorgorganisaties uit de regio, haar handtekening gezet onder de Green Deal Zorg Helmond/De Peel. Hiermee geven we aan komende drie jaar proactief met onze milieuprestaties aan de slag te gaan. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee én leefomgeving!

Hoofdrolspelers binnen de Green Deal Zorg Helmond/De Peel zijn Combinatie Jeugdzorg, LEV groep, Savant Zorg, De Zorgboog en ORO. In 2030 willen we met elkaar 50% van het energie- en grondstoffenverbruik verminderd hebben ten opzichte van 2019. Door verspilling tegen te gaan en verbruik van grondstoffen te verminderen, dragen we ons steentje bij aan een mooie toekomst voor de huidige en volgende generaties.

Leefomgeving

De zorgsector heeft van nature de focus op zorg voor de mens. Maar in deze tijd wordt het ook steeds belangrijker zorg te hebben voor de leefomgeving van de mens en zorgvuldig om te gaan met het klimaat, energie en het milieu. Inzet op deze thema’s helpt tevens om grip te houden op de vaste lasten en huisvesting. Veel zorgorganisaties, waaronder ORO, zijn daarom aan het nadenken hoe om te gaan met duurzaamheidsvraagstukken. Ook de overheid is in dit traject betrokken, zowel stimulerend door bijvoorbeeld subsidies, als controlerend, door controle en handhaving.

Proactief

De Green Deal Zorg gaat er van uit dat er meer resultaat behaald kan worden met willen en samenwerken, dan met moeten en controleren. Handhaving vanuit de overheid is binnen deze Green Deal daarom ook niet aan de orde; we gaan samen proactief met het onderwerp aan de slag! Dat wil niet zeggen dat het traject vrijblijvend is. Het wordt gemonitord en geëvalueerd. En, we ontmoeten elkaar op regelmatige basis om kennis en kunde uit te wisselen. Zo leren we van elkaar!

Creativiteit

De komende maanden wordt een nulmeting gedaan en een plan van aanpak gemaakt. Daarin komen tal van onderwerpen aan bod: van energie- en waterverbruik tot afvalstromen, van inkoop van materialen tot groenonderhoud. De planning is dat vanaf 2021 cliënten, medewerkers/vrijwilligers, leveranciers en overige partners betrokken worden bij het invullen van de diverse opgaven om te komen tot de gewenste besparingen. Daar is creativiteit en doorzettingsvermogen voor nodig én zeker ook lol: verduurzaming mag immers ook leuk zijn!

Deel met je vrienden!

Copyright © 2022 ORO
Skip to content