ORO ORO

Wachttijden

Voor het laatste nieuws over het coronavirus, klik op de button:

Wachttijden gedragsdeskundigen (GZ-psychologen, psychologen en orthopedagogen)

We vinden het belangrijk dat iedereen snel bij ons terecht kan als hulp nodig is. Wij volgen i.v.m. het coronavirus de maatregelen en  richtlijnen van het RIVM, waaronder het stoppen van niet noodzakelijke onderzoeken en behandelingen t/m 6 april en zolang deze maatregel geldt.

In verband met deze maatregel kunnen wij op dit moment helaas niet aangeven hoe lang onze wachttijd is.

Zodra onderzoeken en behandelingen weer kunnen worden opgepakt, zullen de wachttijden worden geactualiseerd. Voor spoed- en crisisgevallen wordt, in overleg, een uitzondering gemaakt.

Toelichting plaatsing wachtlijst

Je wordt op de wachtlijst geplaatst als de aanmelding compleet is. De aanmelding is compleet als aan de onderstaande punten is voldaan:

  • de hulpvraag is helder;
  • de financiering is helder. Bijvoorbeeld financiering via de zorgverzekering met verwijsbrief van een arts, via beschikking jeugdwet, via indicatie CIZ of voor je neemt financiering voor eigen rekening. In de wachttijd maken we geen onderscheid bij type financiering;
  • het aanmeldformulier is ingevuld.

Wachtlijstbemiddeling

Volgens de zorgverzekeringswet wijzen we je op de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, dan kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO Entree. Bel: 0492 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur) of vul onderstaand formulier in. Wij begeleiden je bij jouw vragen en wensen.

Copyright © 2020 ORO