ORO ORO

Wachttijden

Wachttijden gedragsdeskundigen (GZ-psychologen, psychologen en orthopedagogen)

We vinden het belangrijk dat iedereen snel bij ons terecht kan als hulp nodig is. Helaas hebben we soms wachttijden doordat de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. We begrijpen dat wachttijden vervelend zijn en we doen onze uiterste best de wachttijden kort te houden. Er gelden bij spoed- en crisisgevallen geen wachttijden.

Momenteel zijn de wachttijden als volgt:

 • Diagnostiek:
  • Aanmeldingswachttijd: 4 weken
  • Behandelingswachttijd: 12 weken
 • Individuele behandeling (o.a. EMDR):
  • Aanmeldingswachttijd: 4 weken
  • Behandelingswachttijd: 3 weken

De aanmeldingswachttijd is de tijd tot aan plaatsing op de wachtlijst. De behandelingswachttijd is de tijd tot aan start onderzoek of behandeling.
De genoemde wachttijden zijn een indicatie en worden actueel gehouden. Laatste update: 04-02-2020.

Toelichting plaatsing wachtlijst

Je wordt op de wachtlijst geplaatst als de aanmelding compleet is. De aanmelding is compleet als aan de onderstaande punten is voldaan:

 • de hulpvraag is helder;
 • de financiering is helder. Bijvoorbeeld financiering via de zorgverzekering met verwijsbrief van een arts, via beschikking jeugdwet, via indicatie CIZ of voor je neemt financiering voor eigen rekening. In de wachttijd maken we geen onderscheid bij type financiering;
 • het aanmeldformulier is ingevuld.

Wachtlijstbemiddeling

Volgens de zorgverzekeringswet wijzen we je op de mogelijkheid tot wachtlijstbemiddeling. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, dan kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. En dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO Entree. Bel: 0492 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur) of vul onderstaand formulier in. Wij begeleiden je bij jouw vragen en wensen.

Copyright © 2020 ORO