ORO ORO
Lees Voor

Cliënten werken bij ORO’s Was & Strijk

Katja Schroemges werkt nu twee jaar bij de Linnendienst van ORO. In het nieuwe facilitair centrum, net buiten Het Rijtven wast, vouwt en strijkt ze met haar collega’s zo’n 2800 kilo wasgoed weg. Per week! Sinds oktober werken er ook enkele cliënten bij ORO’s Was & Strijk en dat was aanvankelijk wel even wennen. “Nu? Nu zou ik het echt jammer vinden als ze weg zouden gaan. Het verrijkt mijn werk”, vindt Katja.

Woensdagmorgen. Acht cliënten die in zorgtermen ‘complex gedrag’ vertonen, zijn lekker aan het werk in het deel van het facilitair centrum dat Was & Strijk genoemd wordt. Met een vouwplankje worden pyjama’s opgevouwen, de schone handdoeken worden netjes in een kar gelegd en de grote drogers worden ingeladen en weer uitgeladen. Op de achtergrond klinkt muziek, medewerkers en cliënten zijn lekker aan de slag. Maar er ging wel het een en ander aan vooraf.

Complex gedrag

Allereerst die cliënten met complex gedrag. Wat is dat nou precies? Sanne Mennen, zorgcoördinator bij dagbesteding Erf 12 is samen met haar collega Petra van de Ven nauw betrokken bij de uitvoering van het initiatief op het facilitair centrum. Zij zegt: “Deze cliënten hebben een verstandelijke beperking met daarbij een psychiatrische problematiek en een lage sociaal-emotionele leeftijd. Interne spanningen lopen soms snel op door overschatting, onduidelijkheden of de hoeveelheid prikkels in de omgeving. Het lukt hen niet te verwoorden wat er aan de hand is, waardoor ze bijvoorbeeld gaan roepen of schreeuwen, maar ook door fysiek gedrag. Door stoelen om te gooien of door zichzelf of anderen pijn te doen. Dat is hun uiting van de hulpvraag.”

Werkgeluk medewerkers

Dat ‘complexe’ gedrag maakt het uitvoeren van werkzaamheden op een andere plaats dan de eigen, beschermde dagbesteding tot een uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat de cliënten zingevend werk uitvoeren én hoe krijgen we die lach op hun gezicht? Met de kennis van een eerder project in de keuken van Het Rijtven werd in het najaar van 2021 besloten om deze pilot op te zetten. Sanne: “maar wel stapje voor stapje. Eerst met een inloopuurtje, daarna met kortdurende en duidelijke activiteiten en zo langzaam uitbouwen met een, mede door de gedragsdeskundige, zorgvuldig gescreende groep.” Belangrijk aspect was ook om het personeel in het centrum mee te nemen in deze ontwikkeling. “Dat is heel belangrijk”, onderstreept de teammanager facilitaire diensten Marcel van den Berkmortel. “Ook hun werkplezier moet optimaal zijn. Daarom is er aan de voorkant uitleg gegeven over deze cliënten. Wie zijn het, wat kun je verwachten, wat kun je doen bij bepaald gedrag.”.

Uitdagend

De samenwerking tussen de medewerkers en de cliënten verliep al snel erg goed, zegt Sanne. “Medewerkers toonden meteen een onderzoekende houding. Mag ik je helpen, hoe kan ik die cliënt leren kennen? Bovendien is er altijd een kort lijntje naar de begeleider. De medewerker Linnendienst mag gewoon medewerker blijven, voor de begeleiding zijn andere mensen aanwezig.” Katja Schroemges: “Het is heel uitdagend, maar daardoor ook super leuk.”

Werkpost 2.0

Op dit moment werken acht cliënten elke woensdag bij Was & Strijk. Twee dagen per week komt er ook een andere cliënt die werkzaamheden verricht. Maar wat Marcel betreft is dit pas het begin. “De pilot Was & Strijk, met cliënten met complex gedrag, is afgerond. We gaan nu verder met Was & Strijk 2.0, waarin we ons ook richten op andere doelgroepen”, zegt hij. “En er zijn nog veel mogelijkheden in het facilitair centrum. Bij dit project krijgen we hulp van bijvoorbeeld Ambitie, van het wijkmanagement, gedragsdeskundigen, financiën en noem maar op. Die mooie samenwerking sterkt mij in de gedachte dat we hier op dit gebied kunnen doorontwikkelen. Met meer plekken voor cliënten, bijvoorbeeld als het gaat om afvalscheiding en logistiek. En ook met een mix van cliënten. Dus ook voor cliënten van een hoger niveau die hier eventueel een leer-werkplek vinden en doorstromen.” Sanne Mennen ziet het wel zitten. “We denken en werken steeds meer vanuit kansen en mogelijkheden. En als ik zie wat voor invloed dat heeft op het geluk van de cliënten, dan weet ik zeker dat we op de goede weg zijn.”

Leuk verhaal?
Deel het met je vrienden!

Copyright © 2022 ORO
Skip to content