‘Trek op tijd aan de bel’

Ontregeling dreigt. De situatie rondom een cliënt wordt onhoudbaar. Het team raakt overbelast, de cliënt dreigt een gevaar te worden voor zichzelf of voor anderen. Crisis! Soms niet te vermijden, maar liever wel. Daarom is er sinds het najaar van 2022 het CPT, het Crisis Preventie Team. Twee leden van dat team, Mandy van Eijden en Romy Fleuren vertellen over de eerste resultaten.

Hoe zorgen we ervoor dat een crisis voorkomen wordt? Die vraag staat centraal in het werk van het CPT. Twee wijkmanagers, twee zorgcoördinatoren, twee regiebehandelaren en twee sociaal psychiatrisch verpleegkundigen vormen samen dat relatief nieuwe team. “ORO vindt het belangrijk dat we een cliënt zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving met vertrouwde mensen begeleiden”, stelt wijkmanager Mandy van Eijden. “In een crisissituatie is dat niet altijd mogelijk. Vroeger ging zo’n cliënt dan tijdelijk naar onze short-stay opvang, maar nu die gesloten is, hebben we gekeken hoe we het anders kunnen doen. Dichter bij de cliënt. Want hoewel het niet altijd te vermijden is, willen we uitplaatsingen natuurlijk het liefst voorkomen. Het CPT kan daarbij helpen.”

Dát is het moment

Met de komst van het CPT is ook de werkwijze rond dreigende crises veranderd. Zorgcoördinator Romy Fleuren daarover: “Het is nu de bedoeling dat teams aan de bel trekken nog voordat ze met de handen in het haar zitten, maar al wel zien aankomen dat het mis kan gaan bij of rondom een cliënt. Dat ze van alles proberen, maar dat ze toch langzaam dreigen vast te lopen. Dát is het moment om onze hulp in te roepen.”
De formele aanvraag bij het CPT wordt ingediend door de betrokken wijkmanager én de regiebehandelaar. Daarna gaat het snel. Mandy: “Binnen 72 uur komt het CPT bij elkaar en bespreken we de aanvraag. Snel daarna gaan we naar de locatie. Daar vindt een gesprek plaats met een van onze regiebehandelaren, wijkmanagers en zoco’s én dezelfde mensen van de locatie. We gaan het gesprek aan en gaan soms kijken op de groep om een goed beeld te vormen. Vaak kunnen we een snelle handreiking doen, soms moeten we ons beraden op een uitgebreider advies, altijd in een gezamenlijke afstemming. Waar is behoefte aan, die vraag staat centraal. Als escalatie al snel dreigt? Dan wordt het Crisis Team Opname ingeschakeld, maar dat hopen we dus te kunnen voorkomen.”

Objectief, zonder historie

Vraag is misschien waarom een ándere behandelaar, zorgcoördinator en wijkmanager oplossingen zouden kunnen aandragen waar de eigen locatie nog niet aan gedacht heeft. Weten zij het beter dan? “Absoluut niet”, zegt Mandy. “Ik heb niet lang geleden zelf ook een aanmelding gedaan. Het is gewoon heel verfrissend als er eens iemand anders meekijkt. Objectief, zonder historie, met een andere bril. In onze situatie werden we bevestigd in het beeld dat we al heel goed bezig waren, maar we kregen toch een paar tips die ons echt verder hebben geholpen. Door die handreikingen zijn we weer in regie gekomen. Dat was gewoon een heel prettig en nuttig traject.”

Naast je staan

Romy benadrukt ook nog eens die helpende rol. “Soms zie je als team door de bomen het bos gewoon even niet meer. In zo’n geval komen wij naast je staan. We leveren geen extra handen, maar we denken mee. Om die cliënt, die toch in een moeilijke situatie verkeert, alle mogelijke ondersteuning te bieden vanuit zijn of haar eigen thuissituatie. Het is ook absoluut geen falen als je hulp inroept. Integendeel. Je wilt het beste voor die cliënten en we weten allemaal dat je samen meer ziet en meer kunt bereiken dan alleen.”

Steeds vroeger!

Het eerste jaar van het CPT zit er bijna op. Romy en Mandy kijken er met tevredenheid op terug. “Mensen weten ons steeds beter te vinden. En vooral: steeds vroeger en dat is fijn! Laat ons meedenken als het nog niet te laat is, zodat we een verplaatsing kunnen voorkomen. We komen graag naast jullie als team staan. Onze eerste ervaringen zijn heel positief. Weet dat we er voor je zijn!”

Leuk verhaal?

Deel het met je vrienden!

Wellicht ook interessant

Mieke Vervoort is vrijwilliger bij De Koppel

Lees het complete verhaal Lees het verhaal
Lees Voor
Ga naar de inhoud