ORO ORO
Lees Voor

Verwijsbeleid

Consultatie, diagnostiek of behandeling bij ons behandel- & expertisecentrum is mogelijk wanneer uw cliënt:

 • een verwijzing heeft van een huisarts, specialist of gemeente óf
 • een indicatie heeft vanuit de WLZ óf
 • een beschikking heeft vanuit de Jeugdwet

Hoe te verwijzen?

 • U kunt via ZorgDomein doorverwijzen naar ORO Behandeling & Expertise.

Graag uw aandacht voor het volgende:

 • Bij verzoek voor (gedragsdeskundige) diagnostiek voor kinderen geeft u ook een indicatie van het aantal uren.
 • Verwijst u als huisarts of specialist een volwassene door voor psychologisch onderzoek? Dan kiest u binnen ZorgDomein voor het product Generalistische Basis GGZ.
 • Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met ORO Entree
  Telefoon: 0492 – 47 28 72 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur bereikbaar)
  E-mail: behandeling@oro.nl

Doorverwijzen naar een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en Poli

Mensen met verstandelijke beperkingen komen bijna twee keer zo vaak bij de huisarts als mensen zonder verstandelijke beperking. Zowel cliënten met een lichte als een complexe verstandelijke beperking kunnen hun gezondheidsproblemen anders uiten. Zij hebben vaak meer problemen tegelijk of hebben specifieke medische problemen die samenhangen met hun beperking. Een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) is hierin gespecialiseerd en heeft meer tijd per cliënt per consult

In samenwerking met het Elkerliek Ziekenhuis heeft Behandeling & Expertise diverse poli’s om zorg te kunnen leveren aan kwetsbare mensen die niet in een instelling wonen:

 • AVG poli
 • Multidisciplinaire VG-poli met AVG en gedragsdeskundige
 • Multidisciplinaire down 18+ Down volwassenen

Wat kan de polizorg van Behandeling & Expertise betekenen?

 • Consultatie, advies, diagnostiek en behandeling
 • Behandeling in een multidisciplinair team met gedragsdeskundige en gespecialiseerde paramedici
 • Indien nodig doorverwijzing naar gespecialiseerde paramedici
 • Periodieke screening en follow-up
 • Ondersteuning van ouders en begeleiders
 • Beschikken over een netwerk van medische specialisten met een bijzondere deskundigheid en/of betrokkenheid bij de specialistische zorg aan mensen met een verstandelijke handicap, zoals de klinisch geneticus, revalidatiearts, neuroloog, psychiater en gespecialiseerde tandarts.

In deze folder leest u waarvoor u door kunt verwijzen naar een AVG.
Verwijst u naar een AVG van ORO, dan kan dat ook via Zorgdomein. U kunt uw verwijzing ook mailen naar behandeling@oro.nl.

Eerstelijns behandeling (ZVW)

Naast behandeling vanuit de Wlz en Jeugdwet, bieden wij ook mogelijkheden voor behandeling via de Zorgverzekeringswet, onder andere:

 • Basis GGZ voor diagnostiek en behandeling, o.a.:
  • Traumabehandeling (EMDR, CGT)
  • Diagnostiek en behandeling seksuoloog
  • Diagnostiek
 • Paramedische zorg:
  • (kinder) fysiotherapie
  • (kinder) ergotherapie
  • Logopedie
  • Oefentherapie
  • Diëtetiek
 • Arts Verstandelijk Gehandicapten

Heb je een vraag?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

  Copyright © 2022 ORO
  Skip to content