ORO ORO
Lees Voor

De Hommel

Den Dreef 17, 5751 NP Deurne

De Hommel is een dagbestedingcentrum op Het Rijtven. Met voornamelijk belevingsgerichte activiteiten leveren we een bijdrage aan een zinvolle dag. We dragen bij aan ontwikkeling en ontmoeting voor mensen met een (zeer) ernstig verstandelijke beperking met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, mogelijkheden, interesses en wensen. Voor de invulling van hun dag zijn ze afhankelijk van de medewerkers. Deze medewerkers anticiperen op sfeer, veiligheid en voorspelbaarheid.

Qua begeleiding en benadering willen we goed op de verschillende doelgroepen inspelen. Daarom is de Hommel ingedeeld in drie groepen. Elk met een eigen specialiteit. Deze groepen zijn:

  • sfeer en beleving
  • intensievere begeleiding gedrag
  • de begeleiding van ouder wordende mensen

Individueel of in groepsverband ondernemen we activiteiten binnen verschillende belevingsgebieden. Dat kan variëren van basale activiteiten, waarbij het prikkelen van zintuigen centraal staat, tot het doen van huishoudelijke taakjes en activiteiten. Denk daarbij aan koken-bakken, muziek maken en beluisteren, spelactiviteiten en creatieve activiteiten. De activiteiten zijn vaak thematisch ingevuld. Daarnaast kunnen op Het Rijtven wandelen en fietsen in de natuur. En kunnen we een bezoek brengen aan de Boerderij, Paardenstal, Honingpot of Snoezelbioscoop.

De Hommel
Dagbesteding de hommel

Bij de samenstelling van de groepen kijken we naar de vraag, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Door cliënten met verschillende niveaus in een groep deel te laten nemen, ontstaat er interactie, sfeer, een unieke beleving. Dit geeft een positieve uitwerking op de cliënten.

Cliënten gelukkig zien en in contact met de ander, met een goed gevoel samen de dag beleven. Jezelf mogen zijn in een ontspannen en veilige sfeer. Met gezelligheid en door oprechte persoonlijke aandacht de dag weer met een goed gevoel sluiten. Dat is erg belangrijk binnen de Hommel!

Heb je een vraag over zorg?

Aarzel niet en neem contact op met ORO. Bel: 0492 - 53 00 53 of vul onderstaand formulier in. We begeleiden je graag bij jouw vragen en wensen.

    Copyright © 2022 ORO
    Skip to content