ORO ORO
Lees Voor

‘Kleine geluksmomenten zijn grote successen’

Moniek Leenen, begeleidster op De Hommel, vond het leuk om mee te doen aan de opleiding Supportgericht Werken. Beter leren kijken naar de cliënt, een van de doelen van de methodiek, daar is natuurlijk niks mis mee, dacht ze. “Maar of ik er in de praktijk ook echt iets aan zou hebben, daar twijfelde ik wel aan”, zegt ze eerlijk.

Dagbestedingscentrum De Hommel vinden we op Het Rijtven. Sfeer en beleving staan centraal in de groepen die bedoeld zijn voor cliënten met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. De medewerkers zijn getraind in de non-verbale communicatie. Kijken, moeilijk verstaanbaar gedrag lezen en zo goed mogelijk inspelen op de wens van de cliënt. Met als ultieme doel, bijdragen aan een gelukkig leven van die cliënt.

Longontstekingen

Toen Moniek Leenen aan de SGW-opleiding begon, werkte ze nog niet zo lang op De Hommel. “Bij de opleiding ga je, om te oefenen, het SGW-traject aan met een cliënt die je zelf kiest. In mijn geval was dat Arko. Arko (20) heeft een zeldzame genafwijking waar we eigenlijk nog maar weinig van weten. Ik wilde Arko beter leren kennen gedurende het traject. Wat zit er achter zijn gedrag en hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij zich fijn voelt?” Onderdeel van SGW is een grondige bestudering van de voorgeschiedenis van een cliënt. Moniek: “Zijn medische geschiedenis was heftig. Veel operaties, al twaalf longontstekingen en pas enkele jaren geleden is de oorzaak van zijn beperking -het ontbreken van het SON-gen- bekend geworden.”

Eigen regie

In de observaties zag Moniek dat Arko graag zoveel mogelijk zelf de regie heeft, dat hij goed kan aangeven wat hij wil en wat hij niet wil, maar ook dat hij zich toch vrij vaak afzondert en in zichzelf gekeerd is of lijkt. “Ik ben ook met moeder in gesprek gegaan”, vertelt Moniek. “Om een nóg completer beeld te krijgen. Arko heeft een stabiele thuissituatie en moeder kon ook een aantal tips geven die meteen erg van pas kwamen.”

Mooiste moment

De doorbraak kwam tijdens de coronaperiode. Moniek: “Omdat veel cliënten niet kwamen, was het erg rustig in de groep. Arko was er wel en het viel op hoe fijn hij het vond dat er meer ruimte en minder drukte was. Hij bewoog veel vrijer. Deed dingen die hij voorheen nooit deed. Hij ging zelfs een keer bijna languit op een mat liggen, terwijl hij anders altijd de controle en het overzicht wil houden door op zijn knieën te zitten. Toen hij zo ging liggen, ja, dat was het mooiste moment dat ik hier heb meegemaakt.”
De moeder van Arko, Els van Well, herkent het beeld dat Moniek schetst. “Arko heeft een beperkt gezichtsvermogen. Als er te veel obstakels zijn of als er bijvoorbeeld rolstoelen staan of rijden, dan belemmert hem dat in zijn vrijheid.”

Nieuwe groepen

Moniek ging met de observaties aan de slag. “We probeerden de voorspelbaarheid te vergroten en we pasten de indeling van het lokaal aan”, zegt ze, op het moment dat er weer meer cliënten naar de dagbesteding komen. “De krukjes ruimen we op, de stoelen staan onder de tafel, de rolstoelen zetten we op een andere plaats. En bij de samenstelling van de nieuwe groepen, weten we nu dat Arko gebaat is bij bijvoorbeeld meer rust en een kleinere groep. Daar kunnen we rekening mee houden.”

Geluksmomenten

Moeder Els is blij met de aandacht die er voor Arko is. “We staan op het punt dat Arko hier ook gaat wonen”, vertelt ze met een hoorbare emotie in haar stem. “Maar dat is goed. Dit traject geeft nóg meer het vertrouwen dat ze Arko hier écht zien. Ze zien wanneer hij pijn heeft, ze zien waar hij blij van wordt. De betrokkenheid van deze mensen vind ik echt geweldig.”
Moniek is ondertussen blij met de stappen die ze, mede door het SGW-traject, heeft kunnen zetten. “Het gaat allemaal om kleine dingen”, zegt ze. “Kleine geluksmomenten. Je ziet dat Arko zich vrij voelt. Hij komt vrolijk binnen en gaat met een big smile weer weg. En dan zeg ik ‘kleine geluksmomenten’, maar eigenlijk zijn het natuurlijk hele grote successen die we hier samen, én met de ouders, bereiken. Arko is gelukkig. En daar worden wij allemaal heel blij van.”

SGW staat voor Supportgericht Werken. ORO heeft deze methodiek enkele jaren geleden omarmd omdat het de vertaling is van de missie en visie van ORO. We willen cliënten zelf de regie over hun leven geven, kansen bieden, uitdagingen, keuzes. Zodat ze zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en hun talenten kunnen ontwikkelen. Supportgericht Werken helpt onze medewerkers om de krachten en wensen van onze cliënten beter in beeld te krijgen en het gesprek daarover aan te gaan.

Leuk verhaal?
Deel het met je vrienden!

Copyright © 2022 ORO
Skip to content