‘We verzamelen alle kennis rondom het kind’

Trots! Dat zijn ze. De medewerkers van De Dagvlinder. En terecht. In het najaar ging deze volledig vernieuwde locatie weer open. Met een nieuwe visie, een grotendeels nieuw team en een bijna jaloersmakend enthousiasme. Tijd om die nieuwe visie en werkwijze eens breed te delen. Op bezoek bij De Dagvlinder!

Ze stralen. Allemaal. Ook na een dynamische werkdag vertellen ze maar wat graag het verhaal van de laatste maanden. Maanden waarin de medewerkers keihard en veelal achter de schermen hebben gewerkt aan wat we misschien wel De Dagvlinder 2.0 mogen noemen.
De zorgcoördinatoren Eva Klumpkens en Christel van Deursen nemen het voortouw. “De Dagvlinder is er voor kinderen van vijf tot ongeveer achttien jaar, waarbij rond de leeftijd vanaf vijf jaar wordt geconstateerd dat ze niet of nog niet schoolrijp zijn”, vertellen ze.
Waar De Dagvlinder voorheen vooral een dagbestedingslocatie voor deze kinderen en jongeren was, heeft de veranderde visie gezorgd voor een accentverschuiving naar een behandelcentrum. Binnen De Dagvlinder wordt sindsdien dan ook intensief samengewerkt met de specialisten van Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO. Een van de gedragsdeskundigen die daarbij nauw betrokken is, is Britt van de Goor. “Binnen het Kinderdagcentrum, dat bedoeld is voor kinderen van 0 tot ongeveer 5 jaar, werken we al lang op deze manier.

De structuur en de organisatie die daar al vele jaren bijzonder succesvol is, is nu min of meer doorgezet naar De Dagvlinder. Dat heeft tot gevolg dat er veel gestructureerder wordt gekeken naar de kinderen; welke mogelijkheden, welke beperking, welke benadering; waar heeft dit kind behoefte aan en hoe kunnen we daar in ons aanbod het beste bij aansluiten? Als Lore zijn wij nauw betrokken bij enerzijds de opleiding van de medewerkers, maar ook bij de ondersteuning in het dagelijks werk en de coaching.”

Bagage in rugzak uitbreiden

Maaike Liebreks is een van de medewerkers die al langer bij De Dagvlinder werkt. Over de veranderde aanpak en de weg daar naartoe vertelt ze: “Er is heel veel geïnvesteerd in opleidingen en uitbreiding van onze kennis. En de samenwerking met de behandelaars van Lore is intensiever geworden. Voordeel van dat alles is dat we veel beter kunnen inzoomen op de behoeften van de kinderen. De basis is nu op orde en daardoor ontstaat er ruimte. Om verder te investeren in ons team, om inhoudelijk te sparren met elkaar en met de behandelaars, om als team door te groeien en om de bagage in onze rugzak uit te breiden.”

Vanaf eerste moment betrokken

Meest in het oog springende verandering bij De Dagvlinder is dat de behandelaren vanaf het eerste moment betrokken zijn bij de planvorming rondom de kinderen. “De signalering is daardoor veel beter geworden”, vertelt begeleider Cindy Berkers. “We kijken meer geïntegreerd en vanuit een brede kennisbasis. Dus niet meer individueel, maar samen met ouders, gedragsdeskundige, fysio, ergo, logo, vaktherapeut; we verzamelen de kennis rondom het kind en bepalen vervolgens gezamenlijk het beleid.”

Best passende aanbod

Op dit moment komen er dertien kinderen naar De Dagvlinder die is gehuisvest in een deel van de Biekorf op Het Rijtven. De kinderen zijn verdeeld over drie groepen waarin de accenten net wat anders gezet worden. Christel: “Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar het ontwikkelingsniveau, ontwikkelvraag en ontwikkelperspectief. Het ‘veilig voelen in je omgeving en in je eigen lijf’ maakt dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en groeien binnen De Dagvlinder. Het activiteitenaanbod is ook voor iedere groep anders. Dit varieert van belevingsgerichte activiteiten tot klusjes zoals het oud papier wegbrengen en alles wat er tussenin zit.”
Voor een beperkt aantal kinderen, die -nog- niet naar school kunnen, maar wel leerbaar zijn, wordt samengewerkt met de Antoon van Dijkschool. Een leerkracht van die school komt op regelmatige basis naar De Dagvlinder en begeleidt de medewerkers. Eva: “Het is een mooi voorbeeld van hoe we per kind zoeken naar het best passende aanbod, waarbij de mogelijkheden echt heel divers zijn.”

Allemaal in hetzelfde bootje

Wie De Dagvlinder bezoekt kan het niet ontgaan: hier is sprake van een enorme positieve energie en van een team dat er in grote eensgezindheid de schouders onder heeft gezet. “We zitten allemaal in hetzelfde bootje en we willen allemaal dezelfde kant op”, zo verwoordt Eva het. “Het team en de teamdynamiek zijn enorm versterkt. En door de mooie inhoudelijke samenwerking met Lore kunnen we hier bieden wat deze doelgroep nodig heeft. Trots? Ja, we zijn hartstikke trots. En volgens mij mogen we dat ook zijn.”

 

Bij Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO, behandelen we mensen met een verstandelijke beperking. Dat kunnen mensen met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking zijn. Maar ook mensen die naast de verstandelijke beperking een fysieke beperking, psychische problemen en/of ouderdomsklachten hebben. Bij Lore werken bijvoorbeeld gedragsdeskundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en gespecialiseerde tandartsen. Alle info vind je op: www.lorebehandelcentrum.nl

Leuk verhaal?

Deel het met je vrienden!

Wellicht ook interessant

ORO verzorgt lunch bij de BanGroep

Lees het complete verhaal Lees het verhaal
Innovatieve sok HUME

Innovatie helpt bij signalering

Lees het complete verhaal Lees het verhaal
Lees Voor
Ga naar de inhoud